fredag den 24. oktober 2014

Undervisningsforløb om at være anderledes

Jeg er begyndt at lægge stort set alle mine undervisningsforløb ud på bloggen. Faktisk er det mest for min egen skyld - jeg er et rodehoved, og så kan jeg altid finde dem igen. Hvis andre kan få inspiration, er det bare fedt. Det overordenede mål med dette undervisningsforløb er, at kursisterne bliver i stand til at analysere og fortolke noveller og novellefilm. Som altid er det beskrevne forløb mine indledende tanker, og jeg tilpasser det altid hist og her undervejs.

Mål: At lytte til oplæsning af en novelle og skygge personer undervejs
Vi arbejder med novellen Min Broders Vogter. Indledningsvis genopfrisker vi novellens genretræk og de begreber, som vi arbejder med, når vi laver en personkarakteristik. Herefter skal kursisterne lytte til en oplæsning af novellen, og undervejs skal de markere/notere, når en der er en personbeskrivelse i teksten. Vocaroo bruges til at optage oplæsningen.

Mål: At kunne lave en kvalificeret personkarakteristik af novellens personer
I grupper skal kursisterne lave personbeskrivelser af de forskellige personer. Opgaven laves på en væg i Padlet.

Mål: At have kendskab til fortællersynsvinkler og fortællertyper. 
Kursisterne skal ud på et fortæller-o-løb. Ved hver post hænger et uddrag fra en tekst, og kursisterne skal bedømme, hvilken fortæller der er i uddraget. Til løbet bruges skolens iPads, da posterne er QR-koder

Mål: At kunne lave en analysere og fortolke en tekst herunder at kunne lave en miljøkarakteristik
Indledningsvis forklares de begreber, som vi bruger, når vi taler om miljøkarakteristik. Kursisterne arbejder individuelt med spørgsmål til Min Broders Vogter. Ekstraopgave til de hurtige: Teksten relateres til fortællingen om Kain og Abel.

Mål: At have kendskab til berettermodellen
Kursisterne ser nedenstående film om berettermodellen og tager notater til (Flipped Classroom).


Mål: At kunne analysere og fortolke en novellefilm
Vi ser filmen om Dennis og arbejder med spørgsmål til filmen i grupper. Google Docs bruges til arbejdet.

Mål: Kunne lave en analyse af de filmtekniske virkemidler
Indledningsvis gennemgås begreberne, som vi arbejder med, når vi analyserer filmens tekniske virkemidler. Herefter arbejder kursisterne enkeltvis eller i makkerpar med at finde eksempler i filmen.

Mål: Kende til teksters komposition, samt at analysere og fortolke en novelle med fokus på dennes komposition
Indledningsvis præsenteres de begreber, som vi arbejder med i forhold til teksters komposition
Kursisterne læser Vold i skolen af Cecil Bødker i grupper (rollelæsning), og de laver en analyse og og fortolkning af teksten med fokus på dennes komposition.

Mål: At kunne finde eksempler på filmtekniske virkemidler i kortfilm
Vi ser filmen Ronans Escape, hvorefter kursisterne arbejder i matrixgrupper. Hver gruppe finder eksempler på filmtekniske virkemidler, og disse eksempler skal fremlægge for en ny gruppe. Eventuelt inddrages plot point-modellen også.
Mål: Kende forskel på direkte og indirekte tale og kunne sætte de korrekte tegn
Indledningsvisgennemgås direkte og indirekte tale. Jeg har klippet forskellige billeder fra filmen, og her skal kursisterne skrive en samtale til, hvor fokus er på at sætte de korrekte tegn.

Mål: Evaluere forløbet 
Socrative benyttes til at evaluere forløbet.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar