tirsdag den 30. april 2013

En lille ide til Socrative

Jeg har nu funderet et par dage over, hvordan jeg vil afprøve Socrative. Planen er, at kursisterne skal i gang med et forløb, hvor vi arbejder med Novellesamlingen Rester af Helle Helle (følg med senere, jeg regner med at forløbet kommer på bloggen). Jeg har tænkt, at vi kan bruge Socrative til at lave en evaluering på dette forløb - eller nu må vi se, om vi overhovedet har tid til at lave et helt forløb. Min ide er, at jeg vil afprøve en "live-test", hvor eleverne kan bruge mobilen. Jeg har planlagt disse spørgsmål:

1. Rester af Helle Helle er en samling af (multiple choice)
    a. Digte
    b. Noveller
    c. Eventyr
    d. Artikler
    e. Kortfilm

2. Hvilke genretræk har en novelle? (short answer)
   
3. Hvorfor hedder novellesamlingen Rester (short answer)

4. Hvad betyder det, når man siger at en novelle starter in medias res? (short answer)

5. Novellen En stol for lidt starter i medias res? (true/false)

6. Novellen En stol for lidt har en lukket slutning? (true/false)

7. Hvad er minimalisme? (short answer)

8. Denne sætning er udtryk for minimalisme: Pigen med de smukke blanke øjne vandrede som en skygge gennem den kolde, sorte nat (true/false)

Jeg er lidt spændt på, om jeg kan få det til at fungere...lørdag den 27. april 2013

Socrative

Jeg har i de seneste dage afprøvet programmet Socrative, som er en form for quiz-program. Det har taget lidt tid at blive fortrolig med programmet, da man skal være logget på to enheder ad gangen for rigtigt at se, hvordan det fungerer. Dog har jeg efterhånden fundet ud af det :-) Det foregår således, at jeg (læreren) laver en konto, hvorefter jeg får et "room-number". Eleverne kan så logge på Socrative ved blot at skrive dette "room-number". Jeg skal herefter åbne den quiz, som eleverne skal i gang med.

Eleverne kan besvare en quiz, som jeg allerede har lavet. De kan tage den i eget tempo, eller jeg kan som lærer bestemme, at vi skal følges ad. Jeg har taget et billede her af et enkelt spørgsmål i sådan en quiz (billedet er et print screen fra min computer. Socrative ser faktisk bedre ud på en smartphone)
Et korrekt svar ser således ud:
Det smarte ved Socrative er, at det kan bruges til at lave "live-quizzer" i klassen. Læreren behøver således ikke lave anden forberedelse end at skrive nogle spørgsmål ned på en lap papir. Når alle elever er logget på Socrative, kan man starte quizzen ved at stille et spørgsmål ud i klassen. Eksempelvis:


Lærer: "En stol for lidt har en åben slutning?"

Elevermes skærmbillede ser nu sådan ud, og de kan vælge det svar, som de mener er rigtigt.
Herefter kan næste spørgsmål stilles ud til klassen:

Læreren: "Hvilke genretræk har en novelle?"
Når quizzen er færdig, kan man få tilsendt elevernes svar til sin mail, således man kan studere svarene grundigt.

I starten synes jeg, at programmet var kompliceret. Nu har jeg prøvet det to gange og synes faktisk, at det er ganske glimrende. Det er helt klart smart, at man kan lave en quiz live i klassen. Desuden er programmet virkeligt indbydende på mobilen. Jeg kan sagtens se eleverne sidde med en computer eller deres mobil, mens jeg stiller spørgsmålene live. Det skal helt klart prøves :-)


tirsdag den 23. april 2013

Grebet af Quizdini...

Jeg blev lige i et øjeblik grebet af Quizdini (jeg har vist for meget tid i disse dage...). Derfor lavede jeg denne quiz, som handler om at kende forskel på udsagnsordet at lære, navneordet en lærer og navneordet en lære:  


Quiz om at lære


Derudover fandt jeg ud af, at man kan lave et andet spil i Quizdini. Jeg har lavet dette "matching game", som træner udsagnsordenes bøjningsformer: Gå direkte til spil

Det er ret hurtigt og simpelt at lave dette spil. Desuden fungerer spillet aldeles glimrende på en smartphone, så det kan klart anbefales til jer, som er i gang med eller skal i gang med web2Bevisets modul om mobil læring. Jeg forestiller mig, at spillet kan bruges til: 

- Glosetræning i sprogfagene
- Omregning mellem enheder i matematik
- Træning af begreber i samfundsfag, dansk, historie og andre fag  
- Indlæring af kemiske formler i naturvidenskab
- Simpel grammatik i alle sprogfag
- .... og mange andre ting!   

søndag den 21. april 2013

Quizdini

Jeg blev for nogle dage siden præsenteret for programmet Quizdini, som er et glimrende program, hvor du kan lave din egen quiz. Det gode ved programmet er, at eleverne med det samme kan se, om de har svaret korrekt. Desuden kan man, når man laver sin quiz, give en grundig forklaring på det korrekte svar (det har jeg kun gjort i det første spørgsmål i nedenstående quiz).  Jeg synes endvidere, at programmet er visuelt meget indbydende. Du kan se eksempler her:
Når du har svaret korrekt, ser det således ud:
Jeg har lavet en quiz på 14 spørgsmål  om velfærdsstaten, som du kan se her

Jeg synes faktisk, at programmet er ganske glimrende. Det er meget simpelt at finde ud af, og det ser visuelt flot ud. Ulemperne er dog, at det selvfølgelig tager tid at lave spørgsmålene - især hvis man sammenholder det med, hvor lang tid eleverne bruger på at besvare sådan en quiz. Desuden skal spørgsmålene også helst laves som en multiple choice, hvor der er fire mulige svar. Det giver nogle begrænsninger i forhold til, hvad man kan bruge quizzen til.

Jeg er dog alligevel ganske begejstret for programmet. Det er faktisk lige, hvad jeg har ledt efter :-)

fredag den 19. april 2013

Hvordan lægger du wordfiler på din blog?

Der er flere, der har spurgt mig efter, om man kan lægge wordfiler ud på sin blog. Hvis man har en elevblog, som jeg eksempelvis har, så kan det være smart på den måde, at eleverne bare kan gå ind på bloggen og downloade opgaver. Man kan dog ikke lægge wordfiler direkte på bloggen, men man har andre gode alternativer. De tre bedste muligheder er efter min mening disse:


1. Man kan lave en væg i Linoit over de enkelte forløb. Hvis eleverne går ind på denne væg, kan de hente de forskelige filer. I kan se her, hvordan jeg har lavet en væg, hvor jeg har vedhæftet nogle forskellige filer:For at gå til væggen tryk her


2. Man kan også lave en konto i dropboks og linke til de opgaver, som eleverne skal bruge. Jeg har selv installeret dropboks på både min computer, I-pad og smartphone, men jeg har aldrig været helt opmærksom på, hvor meget dropboks egentlig kan bruges til. Jeg har her linket til nogle opgaver, som jeg har brugt på et tidspunkt i dansk. Vær opmærksom på at eleverne skal downloade filen, hvis de skal kunne skrive i den.
3. Du kan som et alternativ lave opgaverne i Google Docs. Så kan eleverne besvare opgaverne sammen, og du kan følge med i, hvad de har lavet. Du kan også hurtigt hente deres besvarelser op på dit smartboard. Jeg har her linket til de samme opgaver, som før. Jeg har nu brugt Google Docs:


tirsdag den 16. april 2013

Web2,0 i matematik

Jeg har mange gange i den seneste tid stødt på lærere med den holdning, at man ikke kan bruge web2,0 i matematikundervisningen. Jeg var også længe skeptisk, men jeg bestemte mig for grave matematikken frem fra det bagerste af min hjerne og gøre mig nogle tanker herom (jeg er uddannet matematiklærer, men har ikke undervist i matematik længe). Jeg har her seks ideer til, hvordan web2,0 kan anvendes i matematikundervisningen:


1. Quizdini kan bruges til at lave online træning. Her kan du afprøve et spil, hvor man skal omregne mellem brøk, procent og decimaltal.


2. Der kan ligeleds laves opgaver i programmet Socrative. Du får her statistik over elevernes besvarelse direkte ind i din mailboks. Eleverne kan også besvare opgaverne i Socrative med deres smartphone. På denne video ses et eksempel på, hvordan Socrative fungerer:Gå ind her, hvis ikke videoen fungerer


3.  Du kan bruge Screencast-O-Matic til at give eleverne feedback på deres afleveringer. Eleverne kan også selv  lægge lyd til deres GeoGebra. Således kan de eksempelvis forklare, hvad de har lavet, og hvordan de har gjort det.


4. Eleverne kan optage en video, hvor de forklarer et bevis eller en kompliceret beregning. Det gode ved at optage en video er, at eleverne kan se den igen, hvis de senere har glemt, hvad de gjorde. Her er en video, hvor nogle elever forklarer andengradsfunktionen:5. Eleverne kan også lave et projekt, som fremstilles på en væg i Padlet (på matematik FED-niveau skal de i lave mange projekter). De kan eksempelvis oploade en video med et bevis eller en beregning, de kan oploade billeder, de kan beskrive eksempler mm.

Her kan I se en væg om funktioner:Gå direkte til væggen herDu kan selvfølgelig også selv lave opgaver til eleverne i Padlet. Jeg har her lånt et eksempel fra bloggen VUC web2,0 tools:
Gå direkte til væggen her


6. Du kan strukturere din undervisning efter The Flipped Classrom og give følgende lektie for:

- Se nedenstående video om lineære funktioner
- Tag gerne notater til videoen, så du har forstået den.
- Stil spørgsmål til videoen på dette link. I må gerne besvare hinandens spørgsmål.


Hvis I ønsker at læse mere om web2,0 i matematikundervisningen, så kan I gå ind på denne hjemmeside.

søndag den 14. april 2013

”Normalisering” af arbejdstiden bremser IT-udviklingen på skolerne

Her på bloggen har jeg endnu ikke skrevet så meget om min holdning til et meget aktuelt emne - lockouten. Først og fremmest er de fleste af jer lærere, og det giver ikke mening at holde prædiken for jer. Desuden vil jeg egentlig gerne holde diskussionen om lærernes arbejdstid udenfor bloggen. Dog har jeg i de seneste dage gået med nogle overvejelser omkring, hvad en ”normalisering” af arbejdstiden betyder for skolernes IT-udvikling. Hvad denne ”normalisering” helt præcist dækker over, er jeg stadig ikke blevet fuldstændigt klar over, men en ting er jeg forholdsvis sikker på: Det bremser IT-udviklingen hos de fleste lærere!
Først og fremmest kræver det ekstra stor forberedelse at udvikle undervisningen og bruge mere it. Det kræver ekstremt megen tid at sætte sig ind i alle de nye IT-programmer og planlægge, hvordan man didaktisk og pædagogisk kan få udnyttet disse programmer bedst muligt. Derudover skal det meste materiale laves fra bunden. Derfor giver det fra mit synspunkt overhovedet ikke mening at skære i lærernes forberedelse, hvis vi ønsker en skole, der arbejder med nye lektie-og undervisningsformer, som bygger på IT. Derudover hænger en normalisering af arbejdstiden ikke sammen med den lærerrolle, som fremtidens skole fordrer. Efterhånden som web 2,0 bliver mere og mere udbredt i de danske skoler, tror jeg, at vil vi se en forandring i forholdet mellem lærere og elever. Her tænker jeg særligt på, hvordan læringsrummet fremover vil være fleksibelt på den måde, at undervisningen ikke nødvendigvis foregår ved fysisk interaktion mellem lærere og elever på skolen. Det foregår nødvendigvis heller ikke i tidsrummet 8-15. Undervisningen vil i højere grad tilrettelægges fleksibelt, og undervisningen vil blive organiseret på en helt ny måde gennem internettet. Jeg har tidligere skrevet om The Flipped Classroom, hvilket jeg tror på bliver fremtidens undervisning (blandt andet). For at eksemplificere hvordan jeg finder en normalisering af arbejdstiden ødelæggende for dette, har jeg her lavet et eksempel på, hvordan en dansklektie kan se ud i The Flipped Classroom:


Lektier til tirsdag den 16/4

1. Se nedenstående video om berettermodellen
2. Skriv nogle korte stikord på dette link om, hvad modellen handler om
3. Er der noget I ikke forstår, så kan I stille spørgsmål til modellen på dette link. Hvis det bliver inden klokken 21.30. kan jeg nå at forberede svarene til timerne i morgenDenne organisering er ganske anderledes end i den traditionelle undervisning. I den traditionelle undervisning ville eleverne måske have læst en tekst om berettermodellen, læreren ville måske bruge den første del af timen på at forklare modellen ved tavlen, hvorefter eleverne til sidst ville anvende modellen. Når undervinsningen strukturers efter The Flipped Classroom, vendes det hele om. Der bruges ikke tid på at gennemgå modellen, da det jo allerede er foregået hjemme. Undervisningstiden kan i stedet bruges på at anvende modellen og på at tale om de problemer, der eventuelt har været ved at forstå den.
Denne fleksible skole hænger ikke sammen med en ”normal” arbejdstid fra 8-16. Det kræver en fleksibel arbejdstid, hvor læreren kan sætte sig om aftenen og forberede sig. Det kan være at læreren har behov for tjekke op på elevernes stikord. Det kan også være, at der er behov for at strukturere undervisningen anderledes end planlagt på grund af karakteren af elevernes spørgsmål. 
Jeg mener, at vi er nødt til at have en fleksibel arbejdstid, hvis vi skal have en skole, som arbejder udviklende med IT. Desuden er jeg også sikker på, at mere IT kan motivere mange af de urolige drenge, som regeringen hele tiden snakker om… torsdag den 11. april 2013

Programmer til at lave online tests

Jeg har længe ledt efter et program, hvor jeg kan lave mine egne tests og opgaver. Næste år skal vi arbejde endnu mere netbaseret, og jeg mangler et redskab til at lave grammatikopgaver. Det program, jeg leder efter, må gerne ligne Google Formular lidt, men jeg vil gerne have, at eleverne kan se,om de har svaret korrekt, når de er færdige. Det kan de nemlig ikke med Google Formular, hvilket er et kæmpe minus.

Jeg har fået kendskab til to programmer på nettet, hvor man kan lave sine egne opgaver. Det ene program hedder Learn Click, og det fungerer rigtig godt. På forsiden kan man se og afprøve forskellige tests lavet med programmet, eksempelvis denne:

Jeg fik en prøveadgang, og på nul komma fem fik jeg lavet min egen test. Det er meget simpelt! Jeg fik dog ikke afprøvet, hvordan man deler de forskellige tests. Ulempen er, at man skal betale for adgang. Det koster ikke så meget - kun 1,59 dollars om måneden - men jeg er ikke så meget for de programmer, man skal betale for. Som regel skal der altid betales nogle ekstra beløb, når man først er blevet bruger... Har I erfaring med Click Learn?

Det andet program hedder Easy Test Maker. Det er et gratis program, hvor man også kan lave egne tests. Programmet var dog ikke helt så simpelt at anvende og heller ikke så visuelt indbydende som Learn Click.
Jeg kunne heller ikke se de korrekte svar. I kan se mit forsøg med Easy Test Maker her:

Faktisk fangede Easy Test Maker overhovedet ikke min interesse. Google Formular kan det samme, og så kan jeg vel bare fortsætte med at anvende Google Formular. Her kan eleverne bare ikke se, om de har svaret korrekt... Min ide er nemlig, at eleverne fremover skal lave grammatik digitalt, således de med det samme kan finde ud af, om de har svaret korrekt. De opgaver eleverne synes er svære, kan de skrive på en online-væg (eksempelvis i padlet eller linoit), hvorefter vi til slut snakker om problemopgaverne.

Har I nogen erfaringer med Learn Click eller Easy Test Maker? Eller kan I anbefale lignende programmer?

onsdag den 10. april 2013

Find fordele og ulemper med Tricider!

Hos Eva Pors og Ozge Karaoglu er jeg blevet præsenteret for programmet Tricider, som er en variant af de mange afstemningsprogrammer, der findes på nettet Eleverne kan give deres mening til kende om et spørgsmål, og de kan argumentere for deres mening. Desuden kan man stemme på de argumenter, som man synes bedst om. Specielt den del med at eleverne kan argumentere for deres mening ved visuelt at markere plus (+) og minus (-) , synes jeg godt om. Jeg har som altid afprøvet programmet, og I kan se forsøgene her:

Forsøg 1: Ideen er, at eleverne skal karakterisere personerne i en novelle. De skal argumentere for deres karakteristik ved at finde konkrete steder i teksten. Jeg ved ikke helt, hvor godt jeg synes, at det fungerer, da jeg ikke får udnyttet funktionen med fordele og ulemper optimalt.  Måske kunne jeg have valgt en anden og lidt længere novelle, men nu er jeg i gang med novellesamlingen Rester af Helle Helle, så det var lige den novelle, der poppede op i mit hoved. Jeg kan dog godt lide tanken om, at de skal argumentere ud fra teksten, og ideen er måske god nok, især hvis de får forskellige fokusområder i personkarakteristikken eller endda forskellige personer.


Forsøg 2: Ideen her er, at eleverne skal arbejde med et eksamensspørgsmål, hvor de ud fra en tekst skal diskutere fordele og ulemper ved virtuel undervisning. Her fungerer det faktisk glimrende med at finde fordele og ulemper, men det er jo også en del af opgaven. Programmet virker meget anvendeligt i forhold til at diskutere, hvilket vi jo gør meget i samfundsfag.
torsdag den 4. april 2013

Vi er låst ude - hvor er vi så?

Her er lige nogle stemningsbilleder fra "Herning HF og VUC" under lockouten:

Lad os så bare håbe, at det her pjat snart er overstået!!

Jeg vil dog lige dele denne video med jer.
Genial humor efter min smag :-)