onsdag den 26. juni 2013

Mundtlig disposition med Glogster

Jeg vil blot vise jer denne disposition, som en af mine kursister har lavet til mundtlig eksamen i engelsk. Det er selvfølgelig Glogster, hun har brugt, og det ser efter min menig meget indbydende ud - heldigvis kan hun også snakke engelsk... :-)
Glogsteren kan ses på pdf-fil her

mandag den 24. juni 2013

Lav flotte collager med Piccollage

Jeg har netop afprøvet Piccollage, som er en tjeneste, man kan bruge til at lave fede collager. Piccollage minder egentlig ret meget om Glogster og Padlet, idet man kan skabe collager bestående af billeder og tekst. Dog har Piccollage nogle styrker i forhold til de andre programmer. Først og fremmest er tjenesten den mest velegnede til at lave billedcollager, synes jeg.  Derudover er tjenesten utrolig let at arbejde med på ipad. I modsætning til Glogster og Padlet, så kan man dog ikke integrere videoer og lydfiler på collagen.

Jeg fandt disse tre collager på nettet, og de illustrer meget godt, hvad man kan bruge Piccollage til:

Jeg har her lavet en collage, som har lidt mere fagligt indhold. Udgangspunktet for collagen er digtet Barndommens gade af Tove Ditlevsen, og jeg har på collagen lavet en analyse og fortolkning af dette digt. At arbejde på denne måde med analyse og fortolkning kan måske skabe lidt variation i undervisningen.
I kan hente billedet ned og se det mere tydeligt ved at trykke her

fredag den 21. juni 2013

Introøvelser med Google Docs

Som AVU-lærer møder man hver dag mange unge mennesker, som har haft en utrolig hård baggrund. Jeg oplever ofte, at mange af kursisterne har ekstremt lavt selvværd - de tror simpelthen ikke, at de kan noget som helst. I løbet af skoleåret arbejder jeg meget med, at de skal få troen på sig selv. Derfor gjorde det mig ekstra glad, da en af mine kursister i sin indstilling til Politikkens lærerpris skrev: " Stine tror virkelig på en, selv når man ikke gør, og i sidste ende så kommer man også selv til det, fordi hun har troet på det."

Jeg finder det meget vigtigt, at kursisterne i løbet af året reflekterer over dem selv og deres egne styrker og svagheder. Alle kan noget! Jeg har lavet dette Google Docs, som man kan bruge i starten af skoleåret for at lære kursisterne bedre at kende:

Gå direkte til spørgeskemaet her

onsdag den 19. juni 2013

Præsentation med Glogster

Somerferien nærmer sig i horisonten :-) Faktisk har jeg kun en rigtig arbejdsdag tilbage (møder, det er jo ikke rigtigt arbejde, vel?!). Vi har netop holdt møde om introforløbet næste år, og det har givet mig en masse ideer til, hvordan vi kan integrere web2 i introforløbet. Min plan er faktisk, at jeg i løbet af sommerferien vil præsentere en masse introøvelser, hvor man kan bruge web2. Så hold øje med bloggen i ferien!!

Sidste år lavede vores klasse i den første uge en planche i engelsk, hvor kursisterne præsenterede sig selv. Jeg forestiller mig, at Glogster er et fantastisk program til at lave en digital planche, hvor kursisterne kan beskrive sig selv. Man kan lave layoutet utroligt flot, og jeg blev helt grebet, da jeg ville afprøve ideen ved at lave en præsentation af mig selv - ja, undskyld de tøsede farver :-)


Gå til glogsteren her

lørdag den 15. juni 2013

Web2-ambitioner

Nu er skoleåret ved at nærme sig sin afslutning, og planlægningen af det næste er ved at begynde. Jeg elsker denne tid - det er SÅ fedt at have alle de skønne unge mennesker til eksamen, og jeg nyder at gå og fundere over, hvad jeg skal finde på til næste skoleår. Vi har store planer på Herning HF og VUC . Faktisk så store at vi næste år skal have en IT-klasse, hvor kursisterne får udleveret en computer, som de hovedsageligt skal arbejde på. Det bliver en spændende og stor udfordring, især fordi jeg er "kopimesteren" (jeg kopierer åbenbart MEGET).


  • Som udgangspunkt vil jeg bruge min elevblog til at distribuere opgaver. Det har fungeret godt i dette skoleår, når kursisterne har hentet opgaverne ned på deres egen computer ved hjælp af dropboks.  
  • I stedet for at kopiere alle teksterne, som jeg plejer, vil jeg udlevere dem i pdf-fil. Så kan kursisterne læse teksterne på computeren og bruge PDF-Xchange Viewer til at tage noter med.
  • Jeg vil i højere grad bruge Socrative som et redskab til at arbejde med teksterne. I stedet for at kursisterne altid  får opgaver, som de skal besvare skriftligt, så kan Socrative bruges til at arbejde med teksterne mundtligt, tænker jeg. 
  • Jeg vil bruge Glogster til at lave elektroniske plancher. Sidste år læste vi med stor succes et interview med LOC, hvorefter kursisterne lavede en personkarakteristik på en planche (se eventuelt her.) Næste skoleår skal denne planche helt klart være elektronisk, ligesom alle de andre plancher vil skal lave, skal være det.
  • Tjenesten Padlet er jeg sikker på, at jeg kommer til at bruge meget, fordi den er så simpel. Jeg vil selv bruge den til at distribuere opgaver til kursisterne, og de skal også selv lave forskellige opgaver, som her 
  • Jeg vil fortsætte med at lave øvelser i Quizdini. Det har fungeret som et fantastisk alternativ til en almindelige grammatikundervisning i år, og det vil jeg helt sikkert fortsætte med.
  • Todays Meet vil jeg bruge som et forum, hvor kursisterne kan stille spørgsmål til hinanden og hjælpe hinanden. Det kan både være i undervisningstiden, når de arbejder forskelige steder rundt på skolen eller efter skoletid.
  • Der findes rigtig mange gode undervisningsvideoer, som jeg vil bruge næste år (se eksempelvis www.bedredansk.dk). Næste år vil jeg selv lave flere, og planen er også, at kursisterne selv skal optage nogle. 
  • Og selvfølgelig vil jeg bruge Screencast-O-Matic til at give feedback på kursisternes skriftlige afleveringer. 

mandag den 10. juni 2013

Web2 i samfundsfag

Jeg har hovedsageligt brugt web2 i min danskundervisning, hvilket bloggen her bærer præg af. Dog har jeg i det forgangne år også brugt web2 i samfundsfag, og I kan herunder se, hvordan jeg har forsøgt at integrere de forskellige tjenester i min samfundsfagsundervisning.

1. Alle kursister skulle lave en planche over højre-venstre-skalaen i dansk politik og beskrive de enkelte partier. En enkelt kursist lavede en elektronisk planche med tjenesten Glogster:  


2. Jeg har selv brugt Padlet til at distribuere opgaver til kursisterne. Her kan I se min væg over emnet velfærdsstaten: 
3. Min kollega og jeg lavede denne video om Den danske model med Screencast-O-Matic:


4. Jeg har brugt Quizdini til at lave forskellige opgaver til kursisterne. Her kan I se en quiz om Velfærdsstaten og en repetitionsquiz. 

Næste år vil jeg bruge endnu mere web2 i min samfundsfagsundervisning. Eksempelvis forestiller jeg mig, at tjenesten Tricider vil være god i forhold til at diskutere samfundsfaglige problemstillinger, da denne giver mulighed for at synliggøre fordele og ulemper ved en sag. 

lørdag den 8. juni 2013

SMS-noveller med Todays Meet

Til skriftlig eksamen på FED-niveau var der i år en artikel om Merethe Pryds Helle, som i et interview fortæller om, hvordan hun bruger de sociale medier i hendes forfatterskab. Jeg har ikke stødt på genren SMS- novelle før, men der lyder som et spændende koncept, jeg gerne vil prøve at bruge i undervisningen. På Alineas hjemmeside fandt jeg disse SMS-noveller

- Merethe Pryds Helle: Ingen kunne jo vide, der var hunde
- Jens Blendstrup: U and me babe (lol)
- Jesper Wung-Sung: Og dog bevæger den sig!
- Jan Sonnergaard: Emmas fest

Konceptet i SMS-novellerne er, at eleverne får tilsendt SMS'er med novellen over et par dage. Desuden får læreren også hele novellen på papir. Jeg tænker i forlængelse heraf, at Todays Meet er en oplagt tjeneste at bruge, så eleverne selv kan skrive egne SMS-noveller. En ulempe er dog, at novellen skal læses nedefra. Jeg forestiller mig, at to elever er sammen om at skrive novellen, således at de skriftes til at skrive. Her kan I se min ide:


Måske SMS-noveller vil være endnu mere relevant i (begynder) engelsk for at træne skriftligheden?!?

torsdag den 6. juni 2013

PDF-Xchange Viewer

Jeg har aldrig været særligt begejstret for, at mine kursister læser deres tekster på computeren. Af en eller anden grund har jeg haft det bedst med, at de sidder med teksterne på papir, så de nemmere kan tage notater til teksten. Dygtige Eva Pors har dog præsenteret mig for en tjeneste, som giver mulighed for et tage notater i PDF-filer. Programmet hedder PDF-Xchange Viewer, og I kan se her, hvordan jeg har taget notater til H.C. Andersens eventyr Den lille Rødhætte:


Desværre kan Dropboks ikke klare formatet, så I må nøjes med billedet. 

PDF-Xchange Viewer giver mulighed for at lave kommentarer, understrege, overstrege og meget mere. Tjenesten skal installeres på computeren, og jeg havde i starten lidt problemer med at få tilladelse til at redigere i filen. Det skyldes dog, at jeg åbnede programmet først, hvorefter jeg åbnede filen. Man skal i stedet bare åbne filen med det samme! Jeg har store forhåbninger til, at jeg med hjælp fra dette program kommer til at kopiere mindre :-) 


tirsdag den 4. juni 2013

Textivate

Jeg blev i dag præsenteret for programmet Textivate af en god kollega (ja, jeg ved godt, at jeg har mange gode kolleger, men sådan er det bare at arbejde på Herning HF og VUC...). Programmet er et utrolig simpelt program, hvor man kan lave sine egne online øvelser. Disse øvelser har fokus på at finde den korrekte rækkefølge i en tekst, indsætte de korrekte ord, lave den rigtige orddeling osv. Programmet har måske begrænsede muligeder i forhold til dansk på FED-niveau, som jeg primært har, men det har umiddelbart store muligheder i fag som engelsk, tysk, dansk som andetsprog og ordblindeundervisning. Textivate er så simpelt at bruge, at jeg næsten ikke kunne finde ud af det. Det viste sig så, at jeg bare skulle indsætte en tekst i boksen og trykke på textivate. Herefter havde programmet lavet 10-15 forskellige opgaver til teksten. Jeg har her linket til fem forskellige øvelser jeg fik ved at oploade H.C. Andersens eventyr Prinsessen på ærten:


Øvelse 1:  Dan den rigtige rækkefølge af de 6 afsnit på skærmen. Træk dem blot hen til den firkant, hvor de skal placeres (de skal placeres vandret).

Øvelse 2: Dan den rigtige rækkefølge af sætningerne i boksene. Dobbeltklik blot på den næste sætning.


Øvelse 3: Teksten står skrevet uden mellemrum. Identificer de rigtige ord og lav mellemrum i teksten.


 Øvelse 4: Dan den rigtige rækkefølge af ordene i boksene. Dobbeltklik blot på det næste ord


 Øvelse 5: I denne tekst mangler der nogle ord. Indsæt ordene på de rigtige pladser.Jeg forestiller mig, at man eksmepelvis kan bruge en engelsk eller tysk tekst. Således kommer eleverne til at arbejde med ord, sætninger og tekstens helhed. Hvis I ønsker mere information om Textivate, så kan I læse Evas fremragende blogindlæg her


I øvrigt behøver I ikke oprette jer som brugere

mandag den 3. juni 2013

Refleksioner over mit didaktiske design (mobil læring)

Jeg har nu fået gennemført det didaktiske design, som jeg har lavet i forbindelse med kurset mobil læring. Helt ærligt så må jeg konstatere, at det har været svært at få integreret mobilen så meget, som jeg gerne ville. Faktisk har jeg også selv haft lidt svært ved at gennemføre kurset ved blot at bruge mobilen (eksempelvis sidder jeg i skrivende stund ved min computer...). Jeg har dog fået nogle erfaringer med, hvilke programmer der fungerer på mobilen:  

Socrative

Jeg har brugt programmet Socrative  til at repetere væsentlige begreber inden for danskfaget. Inden jeg gik i gang var jeg lidt skeptisk, fordi programmet lød meget kryptisk. Jeg må dog indrømme, at det var ganske simpelt i praksis. Kursisterne var logget på Socrative med deres mobil (enkelte brugte computeren), og jeg sad med min computer og stillede spørgsmål og fulgte med de i deres svar. Jeg skal helt sikkert bruge Socrative igen, da det fungerer rigtig godt på mobilen. Først og fremmest tror jeg, at det skyldes layoutet i Socrative. Det er simpelt sat op, og bogstaverne er ret store.Dropboks 

Igennem hele forløbet har jeg brugt dropboks til at distribuere opgaver til eleverne. Det virker helt fantastisk, når eleverne henter opgaverne ned fra min blog. Kursisterne giver udtryk for, at det fungerer, når de blot kan skrive svarene på de spørgsmål, som bliver stillet på papiret. I kan se et eksempel her. Jeg har desværre ikke brugt mobilen til at dele min dropboks. Der fungerer godt for mig, at eleverne bruger min elevblog, og jeg finder det unødvendigt, at de får adgang til (dele af) min dropboks. ´


Quizdini

Jeg har flere gange brugt Quizdini til at repetere den danske grammatik. I kan se forskellige opgaver her:
De forskellige spil i Quizdini fungerer rigtig godt på mobilen, hvilket nok også skyldes layoutet. Jeg tror simpelthen, at layoutet har afgørende betydning for, om de enkelte programmer fungerer på mobilen. Padlet: 

Kursisterne brugte Padlet til at brainstorme over mulige vinkler til en artikel (jeg havde ugen inden opdaget, at det var de færreste, som havde forstået begrebet). Jeg havde egentlig proklameret i mit didaktiske design, at jeg ville forsøge mig med Mindmeister, men jeg må indrømme, at jeg ikke magtede at sætte mig ind i et nyt og ukendt program og introducere det for eleverne i den sidste undervisningsuge. Derfor valgte jeg Padlet, da kursisterne allerede har brugt det flere gange.  I kan se et eksempel på en væg lavet i Padlet herJeg synes ikke, at programmet er fungerer super godt på mobilen. Der er for mange detaljer og bogstaverne er for små. 

Min konklusion på forløbet må således være, at layoutet har afgørende betydning for, om mobilen kan anvendes. Quizdini og Socrative fungerer godt, og jeg forestiller mig, at Popplet og Todays Meet også kan fungere på mobilen.


søndag den 2. juni 2013

12 i dansk

Jeg har netop installeret en ny app på min mobil, som jeg klart kan anbefale alle dansklærere i overbygningen. Den fungerer således, at der er en menu, hvor forskellige danskfaglige begreber præsenteres. Hvis man trykker på et begreb, bliver begrebet forklaret grundigt. Desuden kan man også finde analysemodeller til de forskellige genrer. Jeg tænker, at denne app kan bruges som et slags opslagsværk i den daglige undervisning.

Appen hedder 12 i dansk, og den koster 25 kr.