mandag den 18. januar 2016

Variation i mit eventyrforløb

Vi er i dag gået i gang med eventyr på mine to hold, og jeg har fået/fundet to nye aktiviteter til at skabe variation i mit forløb. På denne hjemmeside findes mange af H.C. Andersens mest kendte eventyr læst højt. På www.socrative.com har jeg lavet en eventyrquiz, som vi jeg starter forløbet med for at sætte gang i kursisternes forforståelse.


Planen er, at vi skal lave samme quiz, når vi er færdige med forløbet. Jeg bruger ofte Kahoot til at lave quizzer, men jeg kan godt lide at variere med Socrative, fordi man i Socrative ikke behøver at svare på tid og konkurrere.

torsdag den 7. januar 2016

Undervisningsforløb om Yahya Hassan

Et af de bedste forløb jeg kører, er helt sikkert mit forløb med Yahya Hassan. Det er min oplevelse, at kursisterne kan forholde sig til hans lyrik, og jeg oplever ikke, at der opstår ubehagelige diskussioner om religion, som jeg hører andre lærere tale om. Her kan I se mit forløb, som jeg kører stort set på samme måde hver år:


1. Vi starter med at snakke på klassen om, hvad kursisterne kender til Yahya Hassan
Mål: At bringe kursisternes forforståelse i spil

2. Kursisterne laver research om ham på nettet. Vi ser indledningsvis nedenstående film
Mål: At få viden om Yahya Hassans liv og baggrundKursisterne nedfælder deres research på en væg i Padlet:
3. Vi laver en fælles mindmap på tavlen med viden om Yahya Hassan
Mål: At vi får en fælles viden om Yahya Hassan

4. Vi hører hans oplæsning af digtet barndom
Mål: At lytte til hans karakteristiske oplæsning
5. Vi arbejder med ordene i digtet Barndom. Øvelsen er beskrevet her
Mål: At diskutere ordvalget i hans digte

Jeg brugte igen Padlet. da jeg skulle samle op:
6. Jeg oplæser digtet Plasticblomst, og kursisterne laver en analyse og fortolkning af teksten
Mål: Lave en analyse og fortolkning af et af hans digte og perspektivere indholdet til forfatterens baggrund.

7. Opsamling op klassen , I denne opsamling diskuterer vi, om digtet er fiktion eller nonfiktion.
Mål: At få en fælles snak på klassen om teksten

8. Til sidst så vi denne video, blot fordi vi skulle arbejde med humor som sprogligt virkemiddel: