torsdag den 25. september 2014

Hvor meget web2.0 skal egentlig jeg benytte i min hverdag?

... det er et spørgsmål, jeg ofte stiller mig selv. For mig kan det være en svær balance at ramme, idet jeg kender til rigtig mange web2.0-tjenester, men selvfølgelig er nødt til at tage udgangspunkt i den praksis, jeg er i. Vores kursister på AVU er som udgangspunkt fagligt svage, og de har i høj grad brug for struktur og genkendelighed i hverdagen, hvilket gør, at jeg ikke kan transformere undervisningen så meget, som jeg nogle gange påtænker. Jeg har nemlig mange ideer til, hvordan jeg kan opbygge et undervisningsrum, som i højere grad er baseret på det virtuelle. Så skal kursisterne være didaktiake designere, og vi skal lave alle opgaver på blogs, vi skal lave film og multimodale tekster, og vi skal arbejde med mange flere projekter, som giver mulighed for at arbejde kollaborativt. Jeg har virkelig mange ideer til, hvordan jeg kan transformere undervisningen, men jeg må også bare erkende, at mine kursister ikke er klar til det. Desuden er jeg også i tvivl om, hvorvidt de vil lære lige så meget.

På baggrund af disse overvejelser har jeg  valgt en middel-løsning, hvor jeg opbygger min undervisning meget traditionelt, men inddrager web2.0 gradvist. I kan herunder se et eksempel. Vi er ved at være færdige med det første emne på f-niveau, og jeg har lavet dette evalueringsskema med Google Formular.
Link til evalueringsskema

tirsdag den 23. september 2014

Nyt forløb om avisen

Som tidligere proklameret har jeg været nødsaget til at ændre lidt i mine forløb til mit FED-hold i dansk. Årsagen er, at jeg dette år har fået en lidt ældre gruppe kursister, hvorfor jeg ikke kan læse de samme ungdommelige tekster, som jeg plejer. Desuden kan jeg ikke inddrage web2.0 på helt samme måde som tidligere (endnu). Mit nye forløb kan I læse om herunder. Det overordnede formål er, at kursisterne kender til avisen som genre og kan analysere og fortolke avisartikler.

1. Formål: Kursisterne kan identificere forskellige genrer.
Kursisterne skal i grupper genkende forskellige genrer. Hver gruppe får ansvaret for at fremlægge en af teksterne. Opgaverne kan I se her

2. Formål: Kursisterne reflekterer over, hvilke type personer der læser de forskellige aviser
Google Docs bruges til denne opgave. Kursisterne skal i grupper reflektere over, hvem der læser de forskellige aviser. Eksempel på opgave

3. Formål: Kursisterne læser en gratisavis, ligesom de genkender layout og nyhedskriterier på forskellige artikler. 
Kursisterne læser avisen som et værk. Vi taler om, hvordan avisen er opbygget. Herefter skal de skrive navne på artiklernes elementer, og bagefter skal de finde ud af, hvilke nyhedskriterier der er gældende for de forskellige artikler.

4. Formål: Kende til nyhedshistorien som genre, herunder at kunne sætte en artikel op efter nyhedstrekanten
Kursisterne får brødteksten til en nyhedshistorie. De skal selv ændre layoutet, så det stemmer overens med en virkelig artikel. Desuden skal de tilføje rubrik, underrubrik og lidt i teksten, således den er opbygget efter nyhedstrekanten.

5. Formål: At genkende klummen som genre, og få viden om Maren Uthaug
Kursisterne læser og arbejder i makkerpar med klummen Hvad skolen glemte at lære mig af Maren Uthaug. Dem, der bliver hurtigt færdige, skal finde information om Maren Uthaug og nedfælde viden om hende på denne væg i padlet: væg

6. Formål: Kursisterne ved, hvordan man laver en personkarakteristik, herunder at de kender til begreberne om indre, ydre, statisk og dynamisk.
Vi ser uddraget om Steso fra filmen Nordkraft og laver en personkarakteristik på klassen7. Formål: Kursisterne kan skelne mellem person- og sagsinterview, og de kan lave en kvalificeret personkarakteristik af L.O.C. 
Kursisterne læser interviewet og laver en personkarakteristik på en væg i Padlet. I kan se et eksempel her:
8. Formål: Kursisterne kan lave en analyse og fortolkning af et interview
Kursisterne laver en analyse og fortolkning i grupper

9. Formål: At kende til kommentaren som genre og kunne redegøre for synspunkterne i den. 
Kursisterne skriver en redegørelse af teksten. Jeg lavede en videogennemgang til de kursister, som ikke var til stede ved gennemgangen:
10. Formål: Kursisterne ved, at et argument består af en påstand og en begrundelse. 
Kursisterne skal i grupper argumentere for og imod forskellige påstande. Google Docs bruges til arbejdet, og I kan læse eksempler her

11. Formål: At kende til høj, lav og neutral stil samt kunne genkende fagsprog
Kursisterne arbejder individuelt med opgaver om sproget

12. Formål: At kende til kronikken som genre
Kursisterne læser teksten Da verden blev blå i grupper (rollelæsning). De skal sammen skrive stikord til tekstens forskellige dele. Herefter arbejder de med spørgsmål til teksten

13. Formål: At kunne perspektivere Da verden blev blå med en lignende tekst
Kursisterne arbejder med  denne model i perspektiveringen

14. Forløbet evalueres med et spørgeskema lavet i Google Formular

fredag den 19. september 2014

Småp.dk

For et stykke tid siden blev jeg præsenteret for hjemmesiden www.småp.dk, men jeg har ikke haft tid til at kigge på den. I dag fik jeg endelig lidt tid, og jeg blev ret positivt overrasket. På hjemmesiden er der god hjælp at hente, hvis man vil i gang med små produktioner i undervisningen. De skriver selv følgende: "SmåP tilbyder en genvej til undervisning med digitale medier i alle fag. SmåP-aktiviteterne tager udgangspunkt i syv mediekompetencer og aktiviteterne kan produceres på 1 - 6 lektioner. Alle aktiviteter er selvinstruerende og henvender sig til brugere fra 10 år og opefter". På nedenstående billede kan I se de mange valgmuligheder, man har for at lave små produktioner:

Der er mange forskellige muligheder indenfor de overordnede kategorier: Præsentation, film/radio, website og computerspil. Det gode ved hjemmesiden er, at der er vejledninger, ideer til aktiviteter og generelt set virkelig god inspiration i mange forskellige fagHer kan I se, de muligheder man har, hvis man vil eksempelvis vil lave en præsentation med Prezi. Som I kan se, er der både forslag til aktiviteter og en vejledning.

Alt i alt er det en virkelig god hjemmeside, hvis man mangler lidt hjælp til at integrere flere medier i sin undervisning. Jeg har slet ikke fået studeret den nok, for der er ekstremt mange muligheder. Dog er jeg sikker på, at jeg kommer til at bruge den for at få inspiration til min undervisning 

mandag den 15. september 2014

Videogennemgang af en skriftlig aflevering

På onsdag skal mine kursister aflevere en redegørelse af en tekst. Jeg har modtaget et par stykker, men jeg mangler stadig at modtage en del. Der var enkelte kursister, som ikke var til stede i onsdags, da de fik gennemgået afleveringen. Jeg har lavet denne videogennemgang af, hvad de skal:
Her er Screencast-O-Matic et fantastisk redskab. Jeg elsker, at man kan fremhæve ting med den gule cirkel.

fredag den 12. september 2014

Eksempler fra min hverdag

Jeg vil blot vise et par øvelser med web2.0, som jeg selv har brugt i den seneste tid på mit FED-hold. Den første er øvelse er med Padlet, og jeg bruger den hvert eneste år, da den bare fungerer, og den anden er en ny øvelse med Google Docs.

Øvelse 1

Formål: Kursisterne kender til interviewet som genre og kan skelne mellem person- og sagsinterview. De kan efterfølgende lave en kvalificeret personstatistisk af L.O.C., som interviewes.
I kan se teksten og opgaverne her

Padlet bruges på den måde, at kursisterne laver en væg hver, hvor de nedskriver deres personkarakteristik af L.O.C.. Her er et eksempel fra sidste år:
Link til væg

Øvelse 2

Formål: Kursisterne ved, at et argument består af en påstand og en begrundelse. De øver sig på at argumentere for og imod forskellige påstande.

Google Docs bruges på den måde, at hver gruppe har et åbent dokument, hvor de skal nedskrive deres argumenter. Alle kan se det skrevne, jeg kan løbende se og kommentere det skrevne, og vi kan i opsamlingen vise deres dokument på smartboard.

Her er et eksempel:


Link til dokument 

tirsdag den 9. september 2014

Jeopardy

Efter min mening er Jeopardy en fantastisk måde at genopfriske det faglige indhold på. Det er sjovt, men samtidig lærerrigt. På hjemmesiden https://jeopardylabs.com/ kan du lave dine egne Jeopardy-spil, og det er overhovedet ikke svært. Det skulle måske lige være komme på de enkelte svar...
Når man har lavet spillet, skal kursisterne blot gå ind på et link. Herefter kan de spille Jeopardy, og maskinen holder regnskab. På nedenstående link kan I se det spil, som jeg har lavet til mit danskhold:
fredag den 5. september 2014

Lektieinklusion i folkeskolen

I sidste uge var jeg på en folkeskole i Nordjylland for at holde oplæg om lektieinkluderende undervisning. Vi har jo de sidste par år kørt et projekt om lektieinkluderende undervisning på VUC, og nogle af vores erfaringer kan sagtens overføres til folkeskolen. En artikel fra Jyllandsposten i forrige uge viste mig i hvert fald, at mange af vores tanker er relevante for folkeskolerne i forhold til at få implementeret den nye reform - der er jo ingen grundt til, at de laver samme fejl som os!! Jeg fik også sneget lidt ind om Flipped Classroom og web2.0 - jeg kan jo ikke lade være... :-)

Lederen præsenterede mig for denne video. Den er fantastisk at starte med, når der skal diskuteres lektier:
Hvis mine slides fra lektieforedraget har interesse, kan I se dem på dette link

tirsdag den 2. september 2014

Lav flotte og simple præsentationer med Haiku Deck

Jeg blev i dag præseneret for applikationen Haiku Deck, som kan bruges til at lave super indbydende præsentationer. Egentlig bruger jeg ikke sådanne applikationer så ofte i min undervisning, men denne  fik alligevel vakt min interesse. Først og fremmest er den enorm simpel, hvilket allerede gør den langt mere anvendelig end Prezi. Fagligheden kommer hurtigt i fokus frem for teknik. Derudover kan man man virkelig lave en flot præsentation, hvor man eksempelvis kan bruge billeder som baggrund på de enkelte slides. Sådan ser styringspanelet ud:

En ulempe er dog, at den er engelsk, således man skal søge med engelske ord, når man søger efter et billede. Det er ikke en ulempe for mig, men jeg forestiller mig, at det kan vær en ulempe i folkeskolens mellemste klasser. Applikationen er nemlig så simpel, at den nemt ville kunne bruges af børn. Dog kan man også selv uploade billeder, hvis det er at foretrække. En fordel ved applikationen er, at den er nem at indlejre. Hurra... endelig en tjeneste, som kan indlejre uden problemer.


Jeg afprøvede applikationen og lavede nedenstående præsentation, som jeg vil lægge lyd til med Screencast-O-Matic. Således har jeg en ganske indbydende video.
Kilder - Created with Haiku Deck, presentation software that inspires

Haiku Deck findes som gratis app til iPad, iPhone og iPod