mandag den 1. juli 2013

Undervisningsforløb om danskfagets genrer

Jeg har tænkt mig at starte f-niveau med dette undervisningsforløb. Jeg har lidt flere opgaver i forløbet i forhold til sidste år, men nu må vi se, om jeg dropper nogle undervejs (det plejer jeg som regel at gøre).

1. Introduktion til begreberne genre og genretræk. Kursisterne brainstormer i grupper over genretræk ved de enkelte genrer
Mål: At opnå kendskab til de forskellige genrer i danskfaget

2. Læs Glimt af i går af Anders Mattesen og arbejd med spørgsmål til teksten (individuelt)
Mål: At kunne genkende genretræk og lave en begyndende analyse og fortolkning

3. Læs Fisketuren af F.U. Kjølsdal. Der arbejdes med læse- og notatstrategier i PDF-Xchange Viewer, jf. dette blogindlæg.
Mål: At reflektere over egen læse-og notatteknik

4. Brug Venn-diagrammet til at sammenligne Glimt af i går og Fisketuren (makkerpar). opgavearket kan hentes her gennem dropboks
Mål: At kunne sammenligne to tekster både på et indholdsmæssigt plan og på et analytisk plan

5. Læs Osvald og Rosa af Dan Turrél. Teksten læses i grupper, og der bruges rollelæsning. Analyser og fortolk teksten i gruppen og diskuter, om den er udtryk for fiktion eller non-fiktion.
Mål: At blive introduceret til rollelæsning og at diskutere grænsen mellem fiktion og non-fiktion 

6. Arbejd med opgaverne side 4-11 i bogen Skriv godt skriv i genrer.
Mål: At kunne genkende de forskellige genrer

7. Skriv et kort blogindlæg på kidblog om danskfagets genrer
Mål: At formulere brugbare notater til resten af året


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar