Workshops

I de seneste år, har jeg holdt en række workshops rundt omkring i Danmark. Hvis du/I har interesse i en workshop om web2.0 er i velkomne til at kontakte mig på st@hhfvuc.dk. I kan herunder se en beskrivelse af de workshops, jeg indtil nu har afholdt, men jeg kan selvfølgelig tilpasse indholdet efter jeres ønsker. Mit fokus er på, at deltagerne er aktive og selv får afprøvet de forskellige tjenester. Derfor er det også bedst, at der maksimum er 20-30 lærere.

Workshop: Ca. 2 timer
Indhold:

  • Hvad er web2.0?
  • Læringssyn i web2.0
  • Præsentation af forskellige tjenester. Jeg har indtil nu præsenteret nogle af følgende: Padlet, Mindmup, Google Docs, Google Formular, Socrative, Toondoo, Quizdini, Screencast-O-Matic,  Todays Meet, Glogster, Explain Everything. Sædvanligvis præsenterer jeg tjenesten og viser nogle eksempler fra min egen undervisning. Deltagerne får som regel mulighed for at afprøve nogle af tjenesterne. 
  • Fordele og ulemper ved web2.0
  • Hvordan kommer I videre?


Workshop: ca. 3 timer
Indhold:

  • Indholdet er præcis som den foregående bortset fra, at deltagerne til sidst får en time til at vælge en tjeneste, som de kan blive dus med. Jeg har vejledninger med. Forløb: 3 gange
Indhold:

  • Dette forløb kan med fordel planlægges efter en af ovenstående workshops. Dog gennemføres forløbet med færre antal deltagere
  • Første gang udvælger deltagerne en eller flere tjenester, som de vil arbejde med. Der planlægges en aktivitet eller et forløb, som deltagerne kan gå hjem og afprøve
  • Anden gang mødes vi og evaluerer på aktiviteten / forløbet. Herefter planlægges endnu en aktivitet eller et forløb, som igen afprøves i praksis
  • Tredje gang evalueres og afsluttes forløbet. Desuden er fokus på, hvordan deltagerne kommer videre med web2.0


Det er selvfølgelig vigtigt, at alle deltagere har computer/iPad og høretelefoner med. 

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar