tirsdag den 30. juli 2013

Introløb med QR-koder

Når der ankommer så mange nye kursister, som der gør hos os i august, så er det et must, at have en eller anden form for rundvisning. De sidste par år har vi lavet en slags orienteringsløb, hvor kursisterne i grupper skal rundt på skolen for at finde forskellige oplysninger. Dette orienteringsløb kan med fordel udvides, så det bliver et QR-løb. Jeg forestiller mig, at der er 10 poster rundt på skolen, og hver gruppe skal have en mobil med, som kan scanne QR-koder.

Jeg har her lavet et eksempel på en post, som kan være i Pædagogisk Værksted:Gå direkte til posten ved at scanne QR-koden


Pointen er selvfølgelig, at kursisterne skal rundt på skolen og hjælpe hinanden med at finde brugbare oplysninger. Senere på året kan man jo lave samme løb, hvor spørgsmålene blot har et fagligt indhold. Så får kursisterne også lidt motion :-)

onsdag den 24. juli 2013

Web2 i naturfag

Tidligere har jeg lavet indlæg om web2 i nogle forskellige fag. Jeg har ikke tidligere berørt naturvidenskab, da jeg ikke selv er den store ørn på området. Jeg har dog snuset lidt i web2-bevisets Google forum, og har fundet en masse gode ideer til, hvordan man kan integrere web2 i naturfag. Her har jeg samlet en række ideer:

1. Lav en præsentation i Glogster over et naturvidenskabeligt emne. Det smarte ved Glogster er, at man kan integrere både tekst, billede, lyd og video. I kan her set et eksempel på en væg over emnet vulkaner: Gå direkte til væggen her

2. Brug Quizdini til at lave sjove spil. Her et et spil, hvor man kan træne de forskellige kemiske formler (jeg siger tak for hjælpen til en af vores naturfagslærere...). På dette link kan man træne begreber til emnet vulkaner.

3. Lav en væg i Padlet, hvor der samles viden om et emne. Jeg har her fundet to eksempler på, hvordan man kan bruge Padlet i naturvidenskab. Mia Hermansson har tidligere lavet en ellærevæg, mens Gitte Bailey Hass har lavet en væg over emnet densitet


4. Eleverne kan bruge Screencast-O-Matic til at lave små videoer. Jeg forestiller mig, at de kan lave forklaringer til figurer eller redegøre for et helt emne. Jeg har på you tube fundet denne vide, hvor en dreng forklarer noget om protein (ja, jeg er ikke så stærk i dette emne, så jeg kan ikke engang fortælle, om han har styr på det....)   
Gå til filmen her

5. Lav en mundtlig evaluering med Socrative. Stil spørgsmålene, mens eleverne sidder med deres computer eller mobil og besvarer dem. 

fredag den 19. juli 2013

Hjælp til læse- og notatstrategier

I nogle af de første undervisningstimer plejer jeg som regel altid at arbejde med notatteknik. Jeg oplever generelt, at mange af kursisterne har ekstremt dårlige læse- og notatstrategier. De er simpelthen vant til smække benene op i sofaen og skimme teksten samtidig med, at de ser fjernsyn, drikker cola og ryger en smøg (ja, nu overdriver jeg nok, men I kan vel genkende billedet?!?). Næste år vil jeg, som jeg plejer, starte med at arbejde med studie- og notatteknik. Jeg plejer at introducere rollelæsning, da det er en glimrende måde at forstå svære tekster i grupper. I det kommende skoleår vil jeg også bruge PDF-Xchange Viewer til at arbejde med notatteknik.  Jeg tænker, at vi skal arbejde på denne måde:

1. Før læsning (på klassen)
Se på tekstens ydre komposition. Hvilken genre er teksten? Hvad kan den handle om?

2. Under læsning (individuelt)
Læs teksten igennem første gang. Brug PDF-Xchange Viewer til at markere nøgleord i teksten med en farve. Skim herefter teksten igennem igen. Brug nu tjenesten til at lave små overskifter undervejs.

3. Efter læsning (individuelt, makkerpar eller grupper)
Besvar spørgsmålene til teksten.


Margit Gade har på sin hjememside præsenteret en ny app, som man også kan bruge til at arbejde med tekstlæsning i årets løb. Appen hedder RwR, hvilket er en forkortelse for Reflection while reading. Som navnet antyder, hjælper denne app eleverne med at reflektere over, hvad de læser.  Den er bygget op over følgende spørgsmål, som eleverne skal stilles sig selv under læsningen:

1. Læs et kort afsnit
2. Hvad handler det læste om?
3. Er der nye ord, som du ikke kender?
4. Hvilken sammenhæng har det læste afsnit med det, du tidligere har læst?
5. Har du forstået det læste godt nok til at gå videre?
RwR er gratis og kan hentes i App Store

tirsdag den 16. juli 2013

Introøvelser med Padlet

I de sidste par år har vi i ungeklassen i løbet af introugen diskuteret klasseregler, hvilket jeg egentlig har det meget dobbelt med. På den ene side er det vigtigt, at kursisterne er med til at reflektere over de regler, som skal være i klassen. Hvis de er med til at bestemme reglerne på demokratisk vis, så er chancen for at de overholder dem nok større. På den anden side er denne demokratiske diskussion måske overflødig. Vi lærere har alligevel på forhånd bestemt en række regler, som skal være der. Så hvorfor lade som om, at kursisterne er med til at bestemme dem?!?

HVIS kursisterne skal være med til at lave disse regler, så synes jeg, at Padlet er en glimrende webtjeneste at bruge. Jeg forestillier mig, at flere kursister kan gå sammen om at lave en væg, hvor klassens regler er illustreret.  Jeg har her lavet et eksempel på sådan en væg, hvor I kan se nogle af de klasseregler, som jeg finder nødvendige i min klasse:Gå direkte til væggen her

fredag den 12. juli 2013

Aviary

Jeg netop afprøvet Aviary, som er en app, man kan bruge til at redigere billeder med. Jeg har ikke den store erfaring med at redigere billeder, men jeg må indrømme, at Aviary er utrolig nemt. Først prøvede jeg på computeren, men det fungerede ikke. Herefter hentede jeg appen på min smartphone, og så tog det mig få minutter at lære programmet at kende og redigere det første billede. Jeg har indtil nu været skeptisk i forhold til at bruge mobilen til sådanne ting, men det fungerede overraskende godt.

Her kan i se de to billeder, som jeg lavede, da jeg afprøvede programmet:Jeg har ikke tidligere arbejdet med billedbehandling i undervisningen, og jeg kommer heller ikke til at bruge det synderligt. Jeg mener nok et eller andet sted, at det er tant og fjas, som stjæler tid fra det vigtige. Dog kan det måske få sin berettigelse, når man arbejder med billeder i dansk. Jeg forestiller mig noget a la dette:

1. Kursisterne får to og to et ord - en stemning - som de skal forsøge at fange i et billede
2. De skal redigere billedet i Aviary
3. Kursisterne bytter nu billeder
4. De laver en analyse og fortolkning af det billede, som de har fået tildelt

mandag den 8. juli 2013

Web2 i engelsk

Jeg har her forsøgt at samle de mange forskellige ideer, jeg har præsenteret til web2 i faget engelsk. Måske det kan give inspiration :-)

1. Lav en disposition eller præsentation i Glogster, ligesom en af mine kursister har gjort her:
Glogsteren kan ses på pdf-fil her 


Der er selvfølgelig ikke så meget tekst på, men man kan jo altid lave flere tekstbokse. 

2. Her har jeg lavet en alternativ gloseliste til en engelsk tekst (Robin Hood). Jeg forestiller mig, at eleverne kan spille spillet inden de skal læse teksten, således har de gennemarbejdet mange af de svære ord, inden de påbegynder læsearbejdet. 

3. Padlet er en oplagt tjeneste at bruge i forhold til at skrive på engelsk. Man kan jo også optage video- eller lydfiler af eksempelvis oplæsning, og integrere disse på væggen. Her er en væg lavet i Padlet over emnet mobning: 


Gå direkte til væggen her

4. Eleverne kan optage videoer med Screencast-O-Matic for at træne udtalen. Herunder kan I se et billede af et slideshow, som mine kursister har lavet og lagt lyd til. I kan desværre ikke se videoen, da jeg har lovet dem ikke at afspille den for nogen. 
5. Brug Todays Meet til at lave engelske sms-noveller. Jeg forestiller mig at flere personer kan gå sammen om at skrive en novelle. I kan herunder se, hvordan webtjenesten kan bruges til dette formål (den er oprindeligt lavet på dansk, men Google Translate har oversat for mig). Se eventuelt dette indlæg

6. Brug Socrative til at lave online tests - selvfølgelig på engelsk :-) 

torsdag den 4. juli 2013

DragonBox Algebra

Jeg faldt for nogle dage siden over denne anmeldelse i Politikken. Anmeldelsen beskriver en app til børn, hvor de kan lære at løse ligninger. Thomas Vigild skriver: "Efter jeg havde spillet med min 6-årige søn i en times tid, kunne han løse ligninger på 7.-8. klasses niveau. Og han havde lyst til flere, større og vildere ligninger. Så effektivt var ‘DragonBox’ i mit tilfælde, fordi det tager en enestående revolutionerende tilgang til matematikkens verden." Jeg underviser ikke i matematik, og jeg var for nærig til at købe programmet blot for at afprøve det, men det lyder utroligt spændende. Jeg elsker konceptet med at koble et abstrakt matematisk i indhold med leg og læring. På nettet har jeg fundet disse billeder, som kan illustrere noget af indholdet i DragonBox Algebra:DragonBox Algebra koster 65 kr.

mandag den 1. juli 2013

Undervisningsforløb om danskfagets genrer

Jeg har tænkt mig at starte f-niveau med dette undervisningsforløb. Jeg har lidt flere opgaver i forløbet i forhold til sidste år, men nu må vi se, om jeg dropper nogle undervejs (det plejer jeg som regel at gøre).

1. Introduktion til begreberne genre og genretræk. Kursisterne brainstormer i grupper over genretræk ved de enkelte genrer
Mål: At opnå kendskab til de forskellige genrer i danskfaget

2. Læs Glimt af i går af Anders Mattesen og arbejd med spørgsmål til teksten (individuelt)
Mål: At kunne genkende genretræk og lave en begyndende analyse og fortolkning

3. Læs Fisketuren af F.U. Kjølsdal. Der arbejdes med læse- og notatstrategier i PDF-Xchange Viewer, jf. dette blogindlæg.
Mål: At reflektere over egen læse-og notatteknik

4. Brug Venn-diagrammet til at sammenligne Glimt af i går og Fisketuren (makkerpar). opgavearket kan hentes her gennem dropboks
Mål: At kunne sammenligne to tekster både på et indholdsmæssigt plan og på et analytisk plan

5. Læs Osvald og Rosa af Dan Turrél. Teksten læses i grupper, og der bruges rollelæsning. Analyser og fortolk teksten i gruppen og diskuter, om den er udtryk for fiktion eller non-fiktion.
Mål: At blive introduceret til rollelæsning og at diskutere grænsen mellem fiktion og non-fiktion 

6. Arbejd med opgaverne side 4-11 i bogen Skriv godt skriv i genrer.
Mål: At kunne genkende de forskellige genrer

7. Skriv et kort blogindlæg på kidblog om danskfagets genrer
Mål: At formulere brugbare notater til resten af året