torsdag den 7. januar 2016

Undervisningsforløb om Yahya Hassan

Et af de bedste forløb jeg kører, er helt sikkert mit forløb med Yahya Hassan. Det er min oplevelse, at kursisterne kan forholde sig til hans lyrik, og jeg oplever ikke, at der opstår ubehagelige diskussioner om religion, som jeg hører andre lærere tale om. Her kan I se mit forløb, som jeg kører stort set på samme måde hver år:


1. Vi starter med at snakke på klassen om, hvad kursisterne kender til Yahya Hassan
Mål: At bringe kursisternes forforståelse i spil

2. Kursisterne laver research om ham på nettet. Vi ser indledningsvis nedenstående film
Mål: At få viden om Yahya Hassans liv og baggrundKursisterne nedfælder deres research på en væg i Padlet:
3. Vi laver en fælles mindmap på tavlen med viden om Yahya Hassan
Mål: At vi får en fælles viden om Yahya Hassan

4. Vi hører hans oplæsning af digtet barndom
Mål: At lytte til hans karakteristiske oplæsning
5. Vi arbejder med ordene i digtet Barndom. Øvelsen er beskrevet her
Mål: At diskutere ordvalget i hans digte

Jeg brugte igen Padlet. da jeg skulle samle op:
6. Jeg oplæser digtet Plasticblomst, og kursisterne laver en analyse og fortolkning af teksten
Mål: Lave en analyse og fortolkning af et af hans digte og perspektivere indholdet til forfatterens baggrund.

7. Opsamling op klassen , I denne opsamling diskuterer vi, om digtet er fiktion eller nonfiktion.
Mål: At få en fælles snak på klassen om teksten

8. Til sidst så vi denne video, blot fordi vi skulle arbejde med humor som sprogligt virkemiddel:

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar