tirsdag den 23. september 2014

Nyt forløb om avisen

Som tidligere proklameret har jeg været nødsaget til at ændre lidt i mine forløb til mit FED-hold i dansk. Årsagen er, at jeg dette år har fået en lidt ældre gruppe kursister, hvorfor jeg ikke kan læse de samme ungdommelige tekster, som jeg plejer. Desuden kan jeg ikke inddrage web2.0 på helt samme måde som tidligere (endnu). Mit nye forløb kan I læse om herunder. Det overordnede formål er, at kursisterne kender til avisen som genre og kan analysere og fortolke avisartikler.

1. Formål: Kursisterne kan identificere forskellige genrer.
Kursisterne skal i grupper genkende forskellige genrer. Hver gruppe får ansvaret for at fremlægge en af teksterne. Opgaverne kan I se her

2. Formål: Kursisterne reflekterer over, hvilke type personer der læser de forskellige aviser
Google Docs bruges til denne opgave. Kursisterne skal i grupper reflektere over, hvem der læser de forskellige aviser. Eksempel på opgave

3. Formål: Kursisterne læser en gratisavis, ligesom de genkender layout og nyhedskriterier på forskellige artikler. 
Kursisterne læser avisen som et værk. Vi taler om, hvordan avisen er opbygget. Herefter skal de skrive navne på artiklernes elementer, og bagefter skal de finde ud af, hvilke nyhedskriterier der er gældende for de forskellige artikler.

4. Formål: Kende til nyhedshistorien som genre, herunder at kunne sætte en artikel op efter nyhedstrekanten
Kursisterne får brødteksten til en nyhedshistorie. De skal selv ændre layoutet, så det stemmer overens med en virkelig artikel. Desuden skal de tilføje rubrik, underrubrik og lidt i teksten, således den er opbygget efter nyhedstrekanten.

5. Formål: At genkende klummen som genre, og få viden om Maren Uthaug
Kursisterne læser og arbejder i makkerpar med klummen Hvad skolen glemte at lære mig af Maren Uthaug. Dem, der bliver hurtigt færdige, skal finde information om Maren Uthaug og nedfælde viden om hende på denne væg i padlet: væg

6. Formål: Kursisterne ved, hvordan man laver en personkarakteristik, herunder at de kender til begreberne om indre, ydre, statisk og dynamisk.
Vi ser uddraget om Steso fra filmen Nordkraft og laver en personkarakteristik på klassen7. Formål: Kursisterne kan skelne mellem person- og sagsinterview, og de kan lave en kvalificeret personkarakteristik af L.O.C. 
Kursisterne læser interviewet og laver en personkarakteristik på en væg i Padlet. I kan se et eksempel her:
8. Formål: Kursisterne kan lave en analyse og fortolkning af et interview
Kursisterne laver en analyse og fortolkning i grupper

9. Formål: At kende til kommentaren som genre og kunne redegøre for synspunkterne i den. 
Kursisterne skriver en redegørelse af teksten. Jeg lavede en videogennemgang til de kursister, som ikke var til stede ved gennemgangen:
10. Formål: Kursisterne ved, at et argument består af en påstand og en begrundelse. 
Kursisterne skal i grupper argumentere for og imod forskellige påstande. Google Docs bruges til arbejdet, og I kan læse eksempler her

11. Formål: At kende til høj, lav og neutral stil samt kunne genkende fagsprog
Kursisterne arbejder individuelt med opgaver om sproget

12. Formål: At kende til kronikken som genre
Kursisterne læser teksten Da verden blev blå i grupper (rollelæsning). De skal sammen skrive stikord til tekstens forskellige dele. Herefter arbejder de med spørgsmål til teksten

13. Formål: At kunne perspektivere Da verden blev blå med en lignende tekst
Kursisterne arbejder med  denne model i perspektiveringen

14. Forløbet evalueres med et spørgeskema lavet i Google Formular

Ingen kommentarer:

Send en kommentar