søndag den 4. maj 2014

Ideer til Pixton

For nogle dage siden viste jeg tjenesten Pixton. Tegneserieprogrammer som Pixton kan selvfølgelig integreres i danskundervisningen på forskellig vis, og jeg har her listet forskellige ideer op:

  • Lav en tegneserie der viser handlingen i Roselil og hendes moder eller en anden tekst. Tegneserien kan på en visuel måde illustrere indholdet. Da vi arbejdede med Roselil og hendes moder kunne jeg se, at nogle af kursisterne troede, at Roselil ikke ville giftes med Hr Peder, fordi hun "kyssede med andre fyre". Vi måtte lige tage os en lille snak om middelalderens samfund... 
  • Arbejd med genren tegneserier/tegneseriestriber. Emnet afsluttes med, at kursisterne laver deres egen. 
  • Der arbejdes med eventyret Historien om en moder af H.C. Andersen. Peter Madsens tegneserieudgave inddrages. Kursisterne læser og analyserer H.C. Andersens eventyr Snemanden, og kursisterne laver i den forbindelse en tegneserie over handlingen.
  • Denne ide er tyvstjålet vil jeg straks indrømme. En lærer fra KVUC fik ideen, og jeg synes, at den er brand god. Kursisterne læser en tekst, eksempelvis novellen En æggesnaps. De skal herefter genskabe novellen fra moderens synsvinkel, men i en tegneserieudgave.
  • Klassen arbejder med et emne såsom danskhed, venskab, identitet mm. Kursisterne skal lave en tegneserie, som på en eller anden måde illustrerer emnet. 
  • Kursisterne ser og arbejder med kortfilmen Dennis. De skal herefter forestille sig, hvad der sker efter kortfilmens slutning, og de skal illustrere fortsættelsen i en tegneserie. Jeg tænker, at tjenestens mange muligheder for at lave mimik og kropspositurer er anvendelig her. 
  • Klassen laver en slags vandrehistorie. En elev starter med at lave første billede, sender den videre til den næste, sender den videre til den næste osv. Jeg forestiller mig, at der kan komme mange spændende diskussioner ud af dette blandt andet i forhold til at tale om at have en rød tråd gennem "teksten".
  • Klassen arbejder med de små ordklasser. De skal lave en tegneserie med 4 udråbsord, 4 forholdsord, 4 bindeord osv. Måske denne opgave kan tydeliggøre nogle af ordklasserne. Eksempelvis bliver det nok sværest at integrere bindeord, fordi sætningerne er ultra korte.


Jeg forestiller mig også, at tjenesten er god til at træne skriftlighed i et fag som engelsk.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar