torsdag den 25. september 2014

Hvor meget web2.0 skal egentlig jeg benytte i min hverdag?

... det er et spørgsmål, jeg ofte stiller mig selv. For mig kan det være en svær balance at ramme, idet jeg kender til rigtig mange web2.0-tjenester, men selvfølgelig er nødt til at tage udgangspunkt i den praksis, jeg er i. Vores kursister på AVU er som udgangspunkt fagligt svage, og de har i høj grad brug for struktur og genkendelighed i hverdagen, hvilket gør, at jeg ikke kan transformere undervisningen så meget, som jeg nogle gange påtænker. Jeg har nemlig mange ideer til, hvordan jeg kan opbygge et undervisningsrum, som i højere grad er baseret på det virtuelle. Så skal kursisterne være didaktiake designere, og vi skal lave alle opgaver på blogs, vi skal lave film og multimodale tekster, og vi skal arbejde med mange flere projekter, som giver mulighed for at arbejde kollaborativt. Jeg har virkelig mange ideer til, hvordan jeg kan transformere undervisningen, men jeg må også bare erkende, at mine kursister ikke er klar til det. Desuden er jeg også i tvivl om, hvorvidt de vil lære lige så meget.

På baggrund af disse overvejelser har jeg  valgt en middel-løsning, hvor jeg opbygger min undervisning meget traditionelt, men inddrager web2.0 gradvist. I kan herunder se et eksempel. Vi er ved at være færdige med det første emne på f-niveau, og jeg har lavet dette evalueringsskema med Google Formular.
Link til evalueringsskema

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar