mandag den 10. juni 2013

Web2 i samfundsfag

Jeg har hovedsageligt brugt web2 i min danskundervisning, hvilket bloggen her bærer præg af. Dog har jeg i det forgangne år også brugt web2 i samfundsfag, og I kan herunder se, hvordan jeg har forsøgt at integrere de forskellige tjenester i min samfundsfagsundervisning.

1. Alle kursister skulle lave en planche over højre-venstre-skalaen i dansk politik og beskrive de enkelte partier. En enkelt kursist lavede en elektronisk planche med tjenesten Glogster:  


2. Jeg har selv brugt Padlet til at distribuere opgaver til kursisterne. Her kan I se min væg over emnet velfærdsstaten: 
3. Min kollega og jeg lavede denne video om Den danske model med Screencast-O-Matic:


4. Jeg har brugt Quizdini til at lave forskellige opgaver til kursisterne. Her kan I se en quiz om Velfærdsstaten og en repetitionsquiz. 

Næste år vil jeg bruge endnu mere web2 i min samfundsfagsundervisning. Eksempelvis forestiller jeg mig, at tjenesten Tricider vil være god i forhold til at diskutere samfundsfaglige problemstillinger, da denne giver mulighed for at synliggøre fordele og ulemper ved en sag. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar