tirsdag den 16. april 2013

Web2,0 i matematik

Jeg har mange gange i den seneste tid stødt på lærere med den holdning, at man ikke kan bruge web2,0 i matematikundervisningen. Jeg var også længe skeptisk, men jeg bestemte mig for grave matematikken frem fra det bagerste af min hjerne og gøre mig nogle tanker herom (jeg er uddannet matematiklærer, men har ikke undervist i matematik længe). Jeg har her seks ideer til, hvordan web2,0 kan anvendes i matematikundervisningen:


1. Quizdini kan bruges til at lave online træning. Her kan du afprøve et spil, hvor man skal omregne mellem brøk, procent og decimaltal.


2. Der kan ligeleds laves opgaver i programmet Socrative. Du får her statistik over elevernes besvarelse direkte ind i din mailboks. Eleverne kan også besvare opgaverne i Socrative med deres smartphone. På denne video ses et eksempel på, hvordan Socrative fungerer:Gå ind her, hvis ikke videoen fungerer


3.  Du kan bruge Screencast-O-Matic til at give eleverne feedback på deres afleveringer. Eleverne kan også selv  lægge lyd til deres GeoGebra. Således kan de eksempelvis forklare, hvad de har lavet, og hvordan de har gjort det.


4. Eleverne kan optage en video, hvor de forklarer et bevis eller en kompliceret beregning. Det gode ved at optage en video er, at eleverne kan se den igen, hvis de senere har glemt, hvad de gjorde. Her er en video, hvor nogle elever forklarer andengradsfunktionen:5. Eleverne kan også lave et projekt, som fremstilles på en væg i Padlet (på matematik FED-niveau skal de i lave mange projekter). De kan eksempelvis oploade en video med et bevis eller en beregning, de kan oploade billeder, de kan beskrive eksempler mm.

Her kan I se en væg om funktioner:Gå direkte til væggen herDu kan selvfølgelig også selv lave opgaver til eleverne i Padlet. Jeg har her lånt et eksempel fra bloggen VUC web2,0 tools:
Gå direkte til væggen her


6. Du kan strukturere din undervisning efter The Flipped Classrom og give følgende lektie for:

- Se nedenstående video om lineære funktioner
- Tag gerne notater til videoen, så du har forstået den.
- Stil spørgsmål til videoen på dette link. I må gerne besvare hinandens spørgsmål.


Hvis I ønsker at læse mere om web2,0 i matematikundervisningen, så kan I gå ind på denne hjemmeside.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar