onsdag den 2. januar 2013

Glogster - et fantastisk program!Et af de mest anvendelige web2,0-programmer, jeg er stødt på, er Glogster. Dette program kan bruges til at lave elektroniske plancher, hvilket jeg finder særdeles relevant i forhold til min undervisning. Her i januar skal vi i gang med et forløb om eventyr, og jeg forestiller mig, at eleverne skal lave en planche om H.C. Andersen. Mit forsøg med Glogster kan I kan se her:Dog mener jeg, at vi lærere er nødt til at stille nogle faglige krav til plancherne, således det ikke bliver et arbejde uden faglighed. Jeg forestiller mig blandt andet, at eleverne skal beskrive de forskellige eventyr, vi arbejder med.
Tidligere i år lavede eleverne en traditionel planche med en personkarakteristik af L.O.C. I kan se den her http://stineaaendyrr.blogspot.dk/2012/09/loc-et-eksempel-pa-at-arbejde.html  Dette arbejde kan med fordel laves elektronisk næste år. 


Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar