søndag den 20. januar 2013

Lektieinkluderende undervisning. Hot or not?


Lektier er en del af det at gå i skole. Som barn elskede jeg at sidde hjemme og nørkle med mine lektier, men efterhånden er der flere og flere, der sætter spørgsmålstegn ved, om lektier er nødvendige. På Herning HF og VUC er vi begyndt at arbejde lektieinkluderende. Derfor har jeg brugt lidt tid på at overveje, hvad det bidrager med i min og elevernes hverdag. 

Vi har nu arbejdet med  lektieinkluderende undervisning i næsten to år. Projektet blev påbegyndt, fordi vi havde og stadig har problemer med at fastholde vores kursister. Mange af dem har haft en en dårlig tid i Folkeskolen. De har været ekskluderet både fagligt og socialt, og det smitter af på deres videre skolegang. Vi ville med lektieinkluderende undervisning forsøge lave om på dette. Alle lektier bliver lavet på skolen, så de har fri, når de kommer hjem. De slipper således for at sidde hjemme og kæmpe med lektier, som ingen alligevel kan hjælpe med.

"Undervisningen starter hver dag, hvor den sluttede dagen før, og ingen møder op med dårlig samvittighed over ikke at have læst lektier"

Efter at have kørt lektieinkluderende undervisning i halvandet år står det mig klart, at der er flere fordele ved at praktisere denne form for undervisning. Den mest åbenlyse fordel er, at undervisningen starter der, hvor den sluttede sidste gang. Ingen elever starter timerne med dårlig samvittighed over at have "glemt" at lave lektier. Og ingen lærere starter med en gruppe elever, som er vidt forskellige steder i pensum. 
For mig at se er den største gevinst ved lektieinkluderende undervisning dog, at denne form for undervisning skaber en praksis med stor mulighed for at gøre læringen fælles. Danskfaget er uomtvisteligt et læsefag. Der skal læses mange tekster, og traditionelt set har læsningen fungeret som hjemmelektie. I den lektieinkluderende undervisning bliver læsningen taget væk fra den enkelte og gjort fælles. Ikke at vi skal læse alle teksterne sammen, men læsningen bliver et socialt anliggende på den måde, at vi sammen skal skabe rammerne for, at teksterne kan læses og forstås på klassen.

"Jeg er som underviser i højere grad med i læseprocessen, hvorfor jeg i højere grad kan være med til at hjælpe eleverne i denne proces"

I lighed med dette ser jeg samme muligheder i forhold til den skriftlige del af danskfaget. Traditionelt set har eleverne fået skriftlige opgaver for, som skulle laves hjemme. Her var det så op til den enkelte at få lavet denne opgave så godt som muligt. I den lektieinkluderende undervisning bliver det skriftlige arbejde igen flyttet fra den enkeltes private rum til det fælles. Vi kan sammen hjælpe hinanden med at få lavet gode opgaver :-)

For mig at se er der dog også iøjnefaldende ulemper ved at arbejde lektieinkluderende. Jeg mener, at alle elever bør lære at lave lektier. Det er en del af den almene dannelse. Ved at flytte læringen fra den enkletes private rum til det fælles, tager vi dem i hånden hele vejen. De behøver ikke tage ansvar for egen læring, og min frygt er, at de heller aldrig lærer det.

Jeg har tidligere skrevet denne artikel om mit syn på lektieinkluderende undervisning

Ingen kommentarer:

Send en kommentar