tirsdag den 8. januar 2013

Hvordan jeg integrerer web2,0 i et forløb om eventyr!

Jeg har lavet følgende eventyrforløb, som jeg skal påbegynde i januar på mit FED-hold. Til inspiration kan I se, hvordan jeg har tænkt mig at integrere web2,0 i den almindelige undervisning.

1)    Brainstorm på tavlen om eventyrs genretræk
Mål: At repetere genretræk ved eventyr

2)    Undersøg forskellen på folke- og kunsteventyr i artikler udleveret af mig og på Internettet
Mål: At kunne kende forskel på folke- og kunsteventyr

3)    Læs folkeeventyret det gode sværd og besvar opgaver (individuelt arbejde)
Mål: At genkende genretræk ved folkeeventyret og lave en begyndende analyse

4)    Find informationer om H.C. Andersen på Internettet og lav en digital planche over hans liv og forfatterskab i Glogster. På planchen skal forskellen på folke- og kunsteventyr desuden være beskrevet
Mål: At kende til H.C. Andersens liv og repetere forskellen på folke- og kunsteventyr

5)    Læs Klodshans og besvar opgaver (makkerarbejde)
Mål: At lave en analyse og fortolkning af eventyret

6)    Se videoen om aktantmodellen på og afprøv den på Det gode sværd og Klodshans
Mål: At kende til aktantmodellen og kunne anvende den på eventyr7)    Hør tepotten på klassen http://www.dr.dk/hca/da/eventyrteatret/oplaesninger/default.asp?page=7 og arbejd i matrixgrupper. Der laves 4 forskelige grupper, som hver får en af følgende opgaver 1) Undersøg om kontaktmodellen og aktantmodellen kan bruges på eventyret 2) Lav en grundig beskrivelse af eventyrtræk for Tepotten. Kom herunder ind på om eventyret er et folke- eller kunsteventyr 3) Lav en grundig personkarakteristik af Tepotten (både indre og ydre) med fokus på at beskrive dens udvikling 4) Lav en karakteristik af sproget i Tepotten. Kom ind på stilniveauer og billedsprog. Alle grupper skal desuden overveje tema og budskab i eventyret.
Der dannes nu nye grupper, hvor en fra hver af de fire grupper er til stede. Hver person fremlæggergruppens svar. 
Til slut besvares ”en test” lavet i Google formular for at se, om alle har hørt efter.
Mål: At lave en analyse og fortolkning af eventyret samt træne fremlæggelse

8)   Præsentation af moderne eventyr på tavlen
Mål: Kende til genretræk ved moderne eventyr

9)   Læs Eventyret om den grimme Mandfred og besvar opgaver (individuelt)
Mål: At genkende genretræk ved det moderne eventyr og lave en analyse og fortolkning

10)  Kort skriveopgave: Alle finder mobilen frem. Find den sidste besked, som du har modtaget. Find et navneord og et egennavn i beskeden og skriv dem på tavlen. Skriv nu et moderne eventyr, hvor alle ord på tavlen indgår (et alternativ kan være at skrive Tepotten om til et moderne eventyr)
Mål: At anvende genretrækkene i skriftligt arbejde

11)  Læs teksten Derfor ser vi Paradise Hotel af Thomas Hoffmann (en fantastisk artikel fra sommereksamen 2012, hvor han giver udtryk for, at Paradise Hotel ligner eventyr). Jeg laver forskellige sedler med hans synspunkter. Hver elev trækker et synspunkt, som de skal kommentere på en væg lavet i Wallwisher.
Mål: At tage stilling til om Paradise Hotel ligner eventyr og argumentere for sin mening

12)  Skriftlig opgave. Vælg mellem opgave 1 og opgave 3 fra sommereksamen 2012:  

·   Skriv en informerende artikel om genrer og genretræk til skolebladet på dit VUC. Artiklen skal indeholde en redegørelse for genretrækkene i tekst 1 (eventyr) og tekst 3 (anmeldelse)

·      Skriv en kommentar til en gratisavis, hvor du argumenterer for, hvilke tv-genrer du foretrækker. I kommentaren skal du redegøre for centrale synspunker i tekst 4 og inddrage synspunkter fra tekst 5.Inden eleverne begynder at skrive arbejder vi med dispositioner på klassen. Eleverne må gerne få inspiration fra vores væg i Wallwisher1 kommentar:

  1. Hej Stine! Tak fordi du fortsat deler dine gode ideer og tanker. Du er jo inviteret til Web2Bevisets Google+ forum, og da du alligevel deler dine blogindlæg på Google+, tænkte jeg om du ville dele dine indlæg (både dette og tidligere) med Google+ forummet? Kort vejledning finder du på det modul du gennemførte - du har jo stadig adgang. Tak! Og god vind fremover!

    SvarSlet