lørdag den 19. januar 2013

Reklamer på en væg i Wallwisher

Wallwisher er et program, hvor du kan lave en elektronisk væg. Her kan du blot ved at have linket til væggen skrive kommentarer eller oploade billeder. Jeg er en kæmpe tilhænger af sådanne simple programmer, hvor eleverne ikke skal have et brugernavn og en kode for at kunne anvende programmet.
Jeg har her forskellige ideer til, hvordan jeg vil bruge programmet:

1. En helt almindelig brainstorm eller mindmap, hvor alle elever kan skrive samtidig

2. Besvarelse af spørgsmål: Når eleverne har lavet en analyse og fortolkning af en tekst, så kan de få ansvaret for et enkelt punkt, som de skal besvare på en væg i Wallwisher. Når vi så skal samle op, så har alle elever besvaret et spørgsmål, som står beskrevet på væggen.

3. Vidensdeling: Hvis vi eksempelvis skal lave en skriftlig opgave, hvor eleverne skal læse en tekst og kommentere den, så kan vi lave en fælles væg, hvor eleverne skriver deres holdning til teksten. Således kan eleverne få inspiration fra hinanden i skriveprocessen.

4. I samfundsfag har vi arbejdet med Maslows behovspyramide. Vi har set på forskellige reklamer for at finde ud af, hvilke behov de appellerer til. Min intention er, at eleverne skal lave en væg med forskellige reklamer, hvorefter de skal holde et kort oplæg om, hvilke behov de forskellige reklamer appellerer til. Inden jeg bruger programmet i undervisningen, afprøver jeg det altid. I kan se mit prøveforsøg her:

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar