onsdag den 29. januar 2014

Nyt eventyrforløb

Jeg har tidligere vist jer dette undervisningsforløb om eventyr. I år har jeg lavet lidt småjusteringer i forløbet, og I kan se mit "nye" forløb herunder. Jeg har tidligere beskrevet forløb på bloggen, men det har altid været inden, jeg er gået i gang med dem. Denne gang har jeg beskrevet det efter forløbets gennemførelse, og således får I det gennemførte forløb. Det overordnede mål med undervisningsforløbet er, at kursisterne bliver i stand til at analysere og fortolke eventyr.

1. Snak på klassen om, hvad eventyr er. Formålet er at arbejde med kursisternes forforståelse. Lav herefter individuel research på nettet om forskellen på kunst- og folkeeventyr. Jeg havde lavet en blendspace, som kursisterne skulle bruge. På denne blendspace er en tabel, som de skal udfylde samt nogle hjemmesider, som de kan bruge i deres research.
Mål: Kende forskel på kunst- og folkeeventyr

2. Læs eventyret Det gode sværd i makkerpar og løs følgende opgave
Mål: At kunne genkende genretræk i et folkeeventyr

3. Se videon om aktantmodellen og brug modellen på Det gode sværd
Mål: At kende til og kunne bruge aktantmodellen på et eventyr4. Skriv en kort informerende artikel. Opgaveformuleringen lyder: Skriv en informerende artikel om eventyr til skolebladet på dit VUC. Artiklen skal indeholde en redegørelse for genretrækkene i tekst 2 (Det gode sværd). Overskrift: Find selv på.
Mål: At kunne skrive en informerende artikel og gøre rede for genretrækkene i et eventyr

5. Læs Mor Hulda i grupper. Hver gruppe får et fokuspunkt, som de skal arbejde med. Når grupperne er færdige, skal en fra hver gruppe fremlægge gruppens besvarelse for en ny gruppe bestående af kursister fra forskellige grupper (matrixarbejde). Opgaverne kan I se her. Efterfølgende skal kursisterne besvare en formular lavet i Google, så jeg kan se, om de har forstået eventyret - Formular til Mor Hulda
Mål: Kunne analysere og fortolke et folkeeventyr

6. Jeg gennemgår H.C. Andersens skrivestil på tavlen. Tidligere har jeg lavet en opgave, hvor kursisterne skulle lave en glogster om H.C. Andersen, men det gjorde jeg ikke i år.
Mål: At få kendskab til H.C. Andersens liv og forfatterskab

I kan se et eksempel på en glogster fra et andet år her:7. Vi hører Tepotten, som findes oplæst på denne hjemmeside. Opgaverne, som kan ses her, laves individuelt.
Mål: At kunne genkende et kunsteventyr og lave en symbolsk tolkning af det 

8. Læs Den grimme ælling og lav en analyse og fortolkning med denne analysemodel (jeg havde egentlig planlagt at lave gruppearbejde med Google Docs her, men jeg var fraværende denne dag pga. kursus. Jeg vurderede at de bedre kunne arbejde selv med ovenstående opgave).
Mål: At lave en analyse og fortolkning af et kunsteventyr og perspektivere det til H.C. Andersens liv 

9. Læs Den grimme kælling og gæt på, hvad et moderne eventyr er. Hvilke genretræk har moderne eventyr? Sammenlign herefter Den grimme ælling og Den grimme kælling med sammenligningsdiagrammet her
Mål: At kende til genretræk for moderne eventyr og sammenligne to forskellige eventyr. 

10. Vi ser animationsfilmen Shrek, hvorefter kursisterne skal lave en skriftlig opgave. Opgaveformuleringen lyder således: Skriv en anmeldelse af animationsfilmen Shrek. Din anmeldelse skal indeholde en redegørelse for genretrækkene i filmen. Din anmeldelse skal bringes i lokalavisen.
Mål: At kunne skrive en anmeldelse 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar