fredag den 24. januar 2014

Arbejdsformer til at lave tekstanalyse

Jeg er i gang med at forberede et oplæg til mine kolleger om, hvordan man kan variere sin undervisning ved at benytte web2 i undervisningen. Jeg har bl.a. lavet et slide, der viser forskellige måder at arbejde med tekstanalyse på. Her får I en uddybet version:


  • Kursisterne organiseres i grupper, som får en række spørgsmål til teksten. Gruppen skal besvare spørgsmålene i Google Docs, hvor alle i gruppen kan se og redigere i det samme dokument. I kan se et eksempel fra "den virkelige verden" her. Det giver en god dimension i arbejdet, at alle i gruppen kan se det skrevne. De svage kan måske se, hvor grundigt de dygtige besvarer opgaver. Man kan I opsamlingen få de enkelte gruppers besvarelser op på smartboard. 
  • Kursisterne kan lave en analyse og fortolkning af en tekst, hvorefter de laver en præsentation på en digital væg. Her kan I se et eksempel lavet i Piccollage. De kreative kursister elsker denne øvelse, og det er fantastisk at printe sådanne vægge ud og hænge op i klassen.  
  • Klassen deles i to. Den ene halvdel arbejder med en tekst, mens den anden halvdel arbejder med en anden tekst. Jeg plejer altid at lave denne øvelse, når vi arbejder med H.C. Andersen og Natasja (de fleste kender nok teksterne). Når kursisterne er færdige, fremlægger de deres analyse og fortolkning for hinanden to og to. De skriver forskelle og ligheder på de to tekster ind i et Venn-diagram, som I kan se her.
  • Klassen organiseres i 4-6 grupper, som alle får forskellige fokuspunkter til teksten. Når grupperne har arbejdet med deres fokuspunkter, sætter man en fra alle grupperne sammen. Her fremlægger de for hinanden (matrixarbejde). Det er en rigtig god øvelse, da alle tvinges til at være aktive. De skal jo fremlægge for nogle andre! Når alle har fået fremlagt deres fokuspunkter, har alle en nogenlunde samlet analyse og fortolkning af teksten. De kan vise, at de har lyttet efter i gruppearbejdet ved at besvare en Google Formular som denne.
  • Kursisterne laver en analyse og fortolkning to og to. Hvert makkerpar får ansvaret for at fremlægge en opgave og indsætte den på en væg i Padlet. Når vi samler op, har alle makkerpar således en opgave, som de står for. Det giver en god dimension, at vi har noget på skrift (altså på væggen i Padlet), som vi kan sætte op på smartboard. I kan her se et eksempel fra en time, hvor vi arbejdede med filmtekniske virkemidler.   
Piccollage med en analyse og fortolkning af Barndommens gade

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar