onsdag den 9. oktober 2013

Ideer til et undervisningsforløb

Jeg er netop gået i gang med et nyt undervisningsforløb på mit FED-niveau. Forløbet handler om relationer (forælder - barn), og fokus er på analyse af kortfilm og noveller. Jeg har her beskrevet mine ideer til forløbet, jeg laver dog altid mange ændringer undervejs:

1. Vi ser på to forskellige miljøbeskrivelser. Hvad gør det, at der benyttes forskellige ord i de to beskrivelser? Jeg stiller forskellige spørgsmål på klassen, som kursisterne besvarer to og to i Todays Meet (lidt a la Cooperative Learning)
Mål: At kunne lave en kvalificeret beskrivelse af det fysiske miljø og det psykiske miljø

2. Kursisterne analyserer og fortolker Som man kender hinanden af Naja Marie Aidt.
Mål: At kunne lave en analyse og fortolkning, hvor fokus er på relationerne og det psykiske miljø 

3. Opsamling ved brug af Socrative
Mål: At alle får samlet op på novellen

4. Kursisterne bruger nettet til at søge information om Tove Ditlevsen. De bruger Mindmup til at samle deres information.
Mål: At få viden om Tove Ditlevens liv og forfatterskab

5. Jeg introducerer begreberne kronologi, flash back, flash forward og parallelle handlingsforløb. Kursisterne analyserer og fortolker En æggesnaps af Tove Ditlevsen. Der bruges rollelæsning, da jeg har erfaring med, at teksten kan være svær for nogle. I gruppearbejdet bruges Google Docs
Mål: Kursisterne kan analysere og fortolke en novelle og perspektivere denne til forfatterens liv.

6. Opsamling på klassen. Vi ser på gruppernes Google Docs
Mål: Alle får samlet op på novellen

7. Jeg introducerer de forskellige fortællersynsvinkler, som vi arbejder med. Herefter skal kursisterne ud på et fortæller-o-løb. Ude på posten hænger et uddrag fra en tekst. De skal vurdere, hvilken fortællersynsvinkel, der findes i uddraget. QR-koder benyttes, ligesom det beskrives her.
Mål: At kunne genkende forskellige fortællersynsvinkler i tekster

8. Vi ser denne introduktion til Berettermodellen:
Mål: At opnå kendskab til Berettermodellen9. Vi ser herefter kortfilmen Dennis af Mads Matthiesen:

10. Kursisterne laver individuelt en analyse og fortolkning af kortfilmen
Mål: At kunne lave en analyse og fortolkning af en kortfilm

11. Jeg introducerer de forskellige filmtekniske virkemidler, som vi skal arbejde med. Kursisterne finder forskellige eksempler i filmen. De bruger Videonot til dette (et indlæg herom kommer senere. Gitte Bailey Hass har beskrevet tjenesten her).
Mål: Kursisterne kan lave en filmteknisk analyse

12. Vi ser kortfilmen Wolfgang af Anders Thomas Jensen.

13. Kursisterne laver en analyse og fortolkning af filmen. De skal hver beskrive mindst en filmteknisk observation på en Google Docs. Vi ser på deres observationer, når vi samler op på klassen
Mål: At kunne lave en analyse og fortolkning af en kortfilm

14. Afsluttende projekt: Kursisterne skal lave en analyse og fortolkning af kortfilmen Bawke af Hisham Zaman og/eller novellen Solstrålen af Juliane Preussler. De skal lave et produkt, hvor de fremstiller deres analyse og fortolkning. De må lave en lydoptagelse med Vacaroo, en digital planche i Padlet, en filmoptagelse optaget med smartphone, en fremlæggelse med Prezi eller et skriftligt produkt af anden karakter.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar