søndag den 19. april 2015

Bysocioogi

Jeg fik for et stykke tid siden tilsendt bogen Bysociologi, som netop er udgivet af forlaget Systime og skrevet af Malte Warburg Sørensen og Mads Strarup. Bysociologi henvender sig primært til samfundsfag i gymnasiet, men dele af bogen kan sagtens bruges på AVU, hvor jeg underviser. Bysociologi sætter byen ind i en samfundsmæssig og politisk kontekst og udforsker hermed de faglige begreber  med byen som ramme. Personligt syntes jeg, at det var en smule mærkværdigt at tage udgangspunkt i byen som begreb, men når man læser bogen, giver det i høj grad mening. Mange af de faglige begreber bliver taget ned på et niveau, som eleverne kan forholde sig til. Den største styrke ved bogen er dog opgaverne, som jeg synes, tager udgangspunk i elevernes kontekst. Jeg har her fundet en række opgaver fra bogen, som jeg har krydret med lidt web2.0:

 • Opgave side 20: Lav en brainstorm på klassen: Hvilke offentlige rum er der i jeres by? Pladser, torve, legepladser, måske en havn, en klatrevæg eller skaterpark. Lav brainstormen på en væg i Padlet - der må gerne uploades billeder af byens offentlige rum.
 • Opgave side 34: Gaden fortæller historier. Tag jeres cykler rundt i byen og tag billeder af byens navne, hvorefter i præsenterer historien bag hvert sted for hinanden. Lav en præsentation med tjenesten Haiku Deck.
 • Opgave side 84: Gå på Facebook og find egne billeder eller venners billeder, hvor byen bruges til at signalere livsstil og identitet. Brug Pierre Bourdieus begreber om smag og forbrug til at beskrive billederne.
 • Opgave side 130: Undersøg om et boligområde i jeres by er på en seneste ghettoliste, og diskutér i klassen, hvilke positive og negative konsekvenser der har for et boligområde at blive placeret på denne liste. Brug tjenesten Tricider som diskussionsramme.
 • Opgave side 140: Find et kort over jeres by og overvej, om det er muligt at tegne lignende konturer op - økonomiske såvel som kulturelle - mellem byens kvarterer. Brug Google Maps
 • Opgave side 155: Udarbejd en spørgeskemaundersøgelse i din by - hvilke grunde oplister beboerne i din by som årsag til deres brug af cyklen. Inden du går i gang med dit statistiske arbejde, bør du overveje, hvad der karakteriserer en god spørgeskemaundersøgelse. Brug Google Formular eller EasyPolls til din undersøgelse.

Personligt kan jeg bruge bogen i samfundsfag, som jeg nogle år underviser i. Dog kan jeg se bogen i et tværfagligt forløb med dansk, hvor fokus er på byen. Følgende tekster kan jeg se fungere sammen med bogen:

 • Leif Panduro: Uro i forstæderne
 • Hans Ovesen: Hvorfra kom volden
 • Tove Ditlevsen: Barndommens gade
 • George Orwell: 1984
 • Kasper Bisgaard: Ghettodrengen
 • Yahya  Hassan: Yahya Hassan
 • Amalie Laulund: Koordinater
 • Susanne Bier: Fingerplanen (se under)


Ingen kommentarer:

Send en kommentar