fredag den 8. november 2013

Undervisningsforløb: Dansk rapmusik

Vi går snart i gang med e-niveau, og jeg har planlagt at starte med dette undervisningsforløb. Det overordnede formål er, at kursisterne får kendskab til lyrikkens grundbegreber og bliver i stand til at analysere og fortolke lyrik. Jeg har ikke helt styr på rækkefølgen, men jeg har tænkt at forløbet skal indeholde disse elementer:

1. Præsentation af begreberne strofe, vers og lyrikkens tre undergenrer. Der laves en videogennemgang med Screencast-O-Matic, som kursisterne altid kan se igen.
Mål: At kursisterne præsenteres for begreberne strofe, vers, knækprosa, lyrisk og episk.

2. Skriv et knækprosadigt om en dag i dit liv. Vi laver eventuelt en digtsamling i Storybird
Mål: At kunne genkende knækprosa og formulere sig indenfor genren

3. Vi lytter til Vendt om af L.O.C. Kursisterne laver en analyse og fortolkning af sangen.
Mål: Kunne lave en begyndende analyse og fortolkning af en sang

4. Kursisterne introduceres til de forskellige typer af rim. Vi finder eksempler på de forskellige typer af rim i ovenstående sang. Eventuelt laves forskellige rim på en væg i Padlet for at øve sig i at genkende dem.
Mål: Kende til de forskellige rim

5. Præsentation af de fortællersynsvinkler vi arbejder med i dansk. Herefter laves en online quiz i Socrative, hvor jeg læser et stykke op, og kursisterne skal finde ud af, hvilken fortællersynsvinkel, der benyttes i uddraget.
Mål: At kunne genkende til de forskellige fortællersynsvinkler.

6. Præsentation af billedsprog (metafor, personifikation, kliche og sammenligning). Kursisterne laver individuelt nogle ark, hvor de skal genkende forskellige typer af billedsprog.
Mål: At kunne genkende forskellige typer af billedsprog 

7. Vi ser musikvideoen Bare sig til af Niarn. Kursisterne laver en analyse og fortolkning af både lyrikken og musikvideoen. Google Docs bruges i arbejdet.
Mål: At kunne analysere og fortolke lyrik og sammenligne dette med musikvideoen 8. Vi arbejder med symbolikken i Medinas musikvideo For altid.
Mål: At kende til forskellige symboler og kunne genkende dem 
9. Vi læser og analyserer interviewet Alle mennesker har en historie af Sara Shannong. Interviewet handler om Outlandish.
Mål: At repetere begreber indenfor sagprosa 


10. Vi ser musikvideoen Ta' hvad du vil af Ankerstjerne og Burhan G.
Mål: At lave en analyse og fortolkning af en sang

11. Skriftlig opgave: Skriv en klumme om unges sprog til dagens avis. I klummen skal du gøre rede for synspunkterne i teksten Verbalt ukrudt eller sprogblomster af Ole Grosen kommentere dem. Vælg selv en overskrift

12. Forløbet evalueres i deres personlige dokument i Google Docs.
Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar