onsdag den 8. maj 2013

Forløb til novellesamlingen Rester af Helle Helle

Jeg har lavet dette forløb til Helle Helles novellesamling Rester, men jeg får desværre ikke brugt det i år pga. lockouten. Måske jeg kan huske det, hvis jeg lægger det her på bloggen?!?
Jeg har forsøgt at integrere web2, hvor jeg finder det relevant.


1. Eleverne får udleveret en novelle hver, som de skal læse og analysere. De skal fokusere på at perspektivere novellen til titlen Rester. Hvad har novellens indhold med rester at gøre?
Mål: At analysere og fortolke en novelle og kunne se, hvordan novellen kan forstås i forhold til titlen Rester

2. Eleverne fremlægger deres analyse og fortolkning i små grupper. Hver gruppe skriver 5-10 linjer i et Google Docs om, hvordan novellerne kan forstås i forhold til titlen.
Mål: At fremlægge deres analyse og fortolkning 

Eksempel på et dokument i Google kan ses her

3. Opsamling på klassen
Mål: At have en forståelse for, at Rester er et samlet værk, som har mange forskellige noveller med samme fokus

4. Begrebet minimalisme uddybes på tavlen. På en væg i Tricider skal de give eksempler på minimalistiske sætninger fra deres noveller. De skal bruge + funktionen i Tricider til at argumentere for, hvorfor der er tale om minimalisme.
Mål: At kunne genkende den minimalistiske skrivestil i de enkelte noveller 

Min idé med Tricider kan ses her

5. Novellen En stol for lidt læses højt på klassen
Mål: At træne kursisternes evne til  at oplæse og lytte

6. Eleverne skal individuelt lave en analyse og fortolkning af novellen på 45 min. Arbejdsopgaverne er delt med dropboks.
Mål: At prøve at lave en analyse og fortolkning indenfor den tidsramme, som er til den mundtlige eksamen.  

7. Vi samler op på deres analyse og fortolkning. De skal nu skrive en fortsættelse af novellen, hvor de fortsætter i den minimalistiske skrivestil.
Mål: At træne skriftligheden samt at kunne udtrykke sig minimalistisk

8.  Evaluering med Socrative. Se dette link

Ingen kommentarer:

Send en kommentar