mandag den 16. februar 2015

Undervisningsforløb med fokus på retorik

Jeg er i gang med at forberede det sidste forløb på d-niveau. Det har voldt mig lidt problemer, eftersom jeg har mange løse ender, jeg vil have med. Først og fremmest har jeg nogle faglige aspekter, som skal integreres, derudover vil jeg gerne øve lidt retorik og formidling samtidig med, at vi får repeteret de forskellige genrer, som kursisterne kan møde til mundtlig eksamen.
I mine forløb plejer jeg som regel at samle tekster med samme tema, men denne gang har jeg valgt tekster, som alle kan perspektiveres til et tidligere emne/tema, som vi har været igennem. Intentionen er selvfølgelig, at kursisterne skal øve sig på at perspektivere til emner og tekster, som vi har arbejdet med i år. Jeg har her skitseret en oversigt over forløbets delmål og opgaver. Jeg har ikke gennemtænkt opgaverne så grundigt som jeg plejer, men skyldes simpelthen, at jeg ikke kan tænke så langt... ;-)


1. Mål: Kendskab til appelformerne ethos, pathos og logos
Opgave: Sidste år havde jeg lavet nogle opgaver i Padlet og Socrative, hvor jeg arbejdede med dette. Jeg tænker at genbruge, I kan læse om dem her

2. Mål: Diskutere hvad der kendetegner en god tale, og hvad der gør én til en god taler
Opgave: Jeg ved, at kursisterne på dette tidspunkt arbejder med Black America i engelsk. Jeg tænker at drage paralleller til dansk, hvor vi skal kigge på nogle taler af Martin Luther King og Barack Obama.


3. Mål: At arbejde med argumentation i et interview 
Opgave: Min erfaring er, at det kan være svært at placere interviewet som informationsgenre. Den, der bliver interviewet, siger jo sin mening... Derfor skal vi analysere og fortolke interviewet Foruroligende mange er blevet teknologijunkier, og vi skal have fokus på genren og den interviewedes argumentation.

4. Mål: At have kendskab til, hvordan man laver et godt talepapir
Opgave: Vi analyserer og fortolker teksten Neglelak og langt hår er forbudt for drenge og fokus er på at lave notater, som er hensigtsmæssige at bruge til eksamen

5. Mål: At formidle en analyse og fortolkning frit og flydende
Opgave: Kursisterne laver en individuel analyse og fortolkning af eventyret Ulven og de syv gedekid. De skal indtale deres analyse og fortolkning med Vocaroo eller på deres smartphone. 

6. Mål: At kunne oplæse en tekst på en levende måde
Opgave: Kursisterne læser Snemanden af H.C. Andersen i grupper, og herefter laver de en analyse og fortolkning af teksten. Google Docs bruges til arbejdet.

7. Mål: At kunne lave en god disposition, herunder at kunne formidle indholdet af et digt
Opgave: Jeg oplever tit, at kursister, når de skal formidle indholdet af et digt, er for overfladiske. Vi skal arbejde med teksten Den første nat af Ankerstjerne og fokus er på at lave en god disposition af det, man vil formidle. Jeg tænker, at vi på en eller anden måde skal bruge matrixgrupper, men også at jeg selv indtaler en eksemplarisk gengivelse med Screencast-o-matic.

8. Mål: At svare for sig
Opgave: Kursisterne laver en analyse og fortolkning af en (ældre) novelle, jeg ikke har valgt endnu. Efterfølgende sættes de sammen i gruppe på tre, hvor to af kursisterne må udspørge den anden om hans/hendes analyse og fortolkning. Intentionen er selvfølgelig, at kursisterne øver sig på at argumentere for sin sag.

9. Mål: At have kendskab til Helle Helles forfatterskab og fremlægge en analyse og fortolkning
Opgave: Vi arbejder med novellesamlingen Rester og deler novellerne ud mellem kursisterne. Kursisterne skal lave en analyse og fortolkning, som fremlægges for resten af klassen eller dele af klassen. Prezi eller Power Point bruges muligvis.

10. Mål: At kunne formidle filmtekniske observationer
Mål: Jeg har oplevet, at det kan være svært for kursisterne at formidle de filmtekniske virkemidler i kortfilm. Det kan tage tid at finde eksemplerne, ligesom det kan være svært at vurdere hvor mange eksempler man skal finde, og hvor mange der er nødvendige at vise. Vi laver en analyse og fortolkning af kortfilmen Wolfgang, og herefter inddeles kursisterne i grupper, hvor de får tid til at vise nogle filmtekniske iagttagelser.

11. Mål: Se hvordan eksamen foregår
Opgave: Prøveeksamen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar