fredag den 14. marts 2014

Undervisningsforløb om litteraturhistorie

Kursisterne nærmer sig efterhånden HF, og der er tid til at lave et forløb med lidt merer bid i. Jeg har planlagt dette forløb, som skal strække sig over de næste par måneder. Det overordnede mål med forløbet er, at kursisterne  skal få kenskab til litteraturhistorien og kendskab til, hvordan tekster er et produkt af deres samtid. Jeg har selv skrevet nogle korte tekster, som opsummerer de litteraturhistoriske perioder. En andet formål er, at de får træning i at bruge deres analysemodeller.

1. Læs teksten om middelalderen. Vi laver ordøvelsen, som beskrives her
Mål: Få kendskab til vigtige begivenheder i middelalderen og middelalderens litteratur.

2. Læs folkevisen Roselil og hendes moder. Lav i Toondoo i en tegneserie, der viser handlingen i folkevisen
Mål: Kunne gengive handlingen i folkevisen

3. I grupper besvares spørgsmål til folkevisen, og Google Docs anvendes i gruppearbejdet.
Mål: Få en forståelse for folkeviserne som genre

4. Lav en brainstorm over, hvad I husker om folkeeventyr. Mindmup anvendes til dette arbejde.
Mål: Genopfriske folkeeventyr

5. Lav en analyse og fortolkning af Ulven og de 7 gedekid med analysemodellen.
Mål: At få afprøvet analysemodellen til at lave en analyse og fortolkning af et eventyr

6. Læs teksten om barokken og renæssancen. Kig på billedsamlingen og perspektiver til tiden.
Mål: Fortolke billeder i forhold til deres samtid

7. Læs teksten om romantikken og spil Jeopardy i grupper
Mål: At få kendskab til vigtige begivenheder i romantikken og romantikkens litteratur.

8. Læs Historien om en mor af H.C. Andersen. Lav en analyse og fortolkning med analysemodellen.
Mål: At lave en analyse og fortolkning af eventyret og perspektivere til den tid, det er skrevet i

9. Se videoen om Det moderne gennembrud og tag notater til10. Læs teksten Ørneflugt af Henrik Pontoppidan og besvar spørgsmålene
Mål: At forstå novellen og sammenholde den med Den grimme ælling

11. Læs digtet Henrettelsen af Tom Kristensen i grupper. Brug rollelæsning. Prøv at sætte ord på den tidsperiode, som digtet er skrevet i og skriv det på en væg i Padlet.
Mål: At kunne ræssonere sig frem til, hvilken tidsperiode digtet er skrevet i.

12. I makkerpar diskueres ordskyen. Find centrale ord om tiden.
Mål: Kendskab til 60'erne og 70'erne


                                     


13. Halvdelen af klassen laver en analyse og fortolkning af Uro i forstæderne af Leif Panduro, mens den anden halvdel laver en analyse og fortolking af Hun ser godt ud af Vita Andersen. To kursister, der har arbejdet med hver sin tekst, fremlægger deres analyse og fortolkning for hinanden.
Mål: Analysere og tekst og fremlægge for hinanden.

14. Karakteristika ved Helle Helles skrivestil præsenteres
Mål: Få viden Helle Helles skrivestil og kendskab til minmalismen

15. Fasaner af Helle Helle analyseres i grupper. Fokus er på at genkende hendes skrivestil og perspektivere til titlen Rester.
Mål: Kunne genkende karakteristika ved Helle Helles skrivestil og perspektivere til titlen Rester

16. De forskellige noveller fra novellesamlingen uddeles mellem kursisterne. De skal lave en analyse og fortolkning af novellen, og forholde denne til titlen. Kursisternes arbejde samles i et fælles dokument.
Mål: Kunne genkende karakteristika ved Helle Helles skrivestil og perspektivere til titlen Rester

17. Lav en tidslinje over litteraturhistorien. Brug Time Toast eller Tiki Toki.
Mål: Få et samlet overblik over dele af litteraturhistorien

1 kommentar:

  1. Flot forløb! Kan jeg finde teksten om romantik et sted? På forhånd tak.
    Hilsen Lise Elkjær.

    SvarSlet