tirsdag den 18. august 2015

Undervisningsforløb "På kanten..."

Jeg har netop lavet nedenstående undervisningsforløb, som jeg har tænkt mig at begynde med på f-niveau. Artiklernes tema kan alle relateres til "Et liv på kanten...".  Forløbet er tænkt, således vi arbejder med følgende kernestof, jf. vejledningen: 

  • Sagtekster
  • En avis eller et tidsskrift læst som værk
  • Visuelle og auditive kommunikationsformer
  • Kommunikationssituationen
  • Argumentation og argumentationsformer
  • Et danskfagligt sprog

Her har jeg lavet en mere detaljeret indholdsplan:

1. Mål: At kende til begreberne genre og genretræk og herunder identificere genretrækkene for de vigtigste genrer i faget.
Vi bruger kursisternes forforståelse og laver en brainstorm på genretæk i Google Docs.

2. Mål: Kende til begreberne nonfiktion, fiktion og faktion og herunder diskutere, hvordan man kan kategorisere udvalgte tekster
Med udgangspunkt i grundbogen diskuteres om forskellige genrer er fiktion, nonfiktion eller faktion. Padlet bruges som platform.

3. Mål: At kende til medier og reflektere over egne medievaner
Kursisterne undersøger deres egne medievaner, hvilket efterfølgende diskuteres i grupper.

4. Mål: At kursisterne kender til forskellige typer af aviser samt reflekterer over, hvilke typer af mennesker, der læser de forskellige.
Opgaven er genbrug og dem fra sidste år findes her

5. Mål: At læse Røde Kors Magasinet som værk, herunder lære om kommunikationsmodellen og artiklers layout.  
Undersøge magasinets indhold og målgruppe.

6. Mål: At kende til begreberne sags- og personinterview og analysere et interview. 
Læs interviewet i Røde Kors Magasinet. Lav en analyse og fortolkning af teksten med fokus på om det er en opinionsartikel eller informationsartikel (min erfaring er nemlig at nogle kursister falder i og tænker interviewet som en opinionsartikel).

8. Mål: At kende til reportagen som genre og kunne formulere sig i genren
Vi ser på fotoreportagen i Røde Kors Magasinet.Vi tager efterfølgende på tur og der skrives en reportage fra turen.

9. Mål: At kende til begreberne erfaringskilde, partskilde og ekspertkilde samt analysere og fortolke en  baggrundsartikel
I grupper laves en analyse og fortolkning af artiklen om de voldelige piger.
10. Mål: At kende forskel på et personinterview og et sagsinterview.
 Vi arbejder med et sagsinterview og sammenligner med personinterviewet, som vi læste tidligere i forløbet.

11.  Mål: Kende til kommentaren som genre og kunne formulere sig i genren.
Vi læser kommentaren om unge og druk, hvorefter kursisterne selv skal skrive en kommentar. Undervejs arbejdes der med argumentation og argumentationsformer, eventuelt ved brug af padlet som her.

Derudover har jeg også nogle opgaver med fokus på nyhedstrekanten og nyhedskriterierne, som jeg putter ind, når det passer.Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar