onsdag den 14. januar 2015

Padlet igen igen

Padlet er og bliver min yndlingstjeneste. Som I kunne læse, brugte vi den i sidste uge, da vi skulle lave brainstorm om emnet danskhed. I dag fik jeg brugt den, da vi arbejdede med Yahya Hassans digt Barndom. Indledningsvis hørte vi hans oplæsning af digtet, og herefter skulle kursisterne enkeltvis udvælge de 9 vigtigste ord i teksten. Jeg satte dem i grupper, hvor de så skulle udvælge gruppens 9 vigtigste ord. Det kom der mange gode forhandlinger og argumenter ud af. Grupperne skulle skrive deres 9 ord på nedenstående væg, så vi havde et fælles udgangspunkt i opsamlingen:
Link til væg

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar