mandag den 18. januar 2016

Variation i mit eventyrforløb

Vi er i dag gået i gang med eventyr på mine to hold, og jeg har fået/fundet to nye aktiviteter til at skabe variation i mit forløb. På denne hjemmeside findes mange af H.C. Andersens mest kendte eventyr læst højt. På www.socrative.com har jeg lavet en eventyrquiz, som vi jeg starter forløbet med for at sætte gang i kursisternes forforståelse.


Planen er, at vi skal lave samme quiz, når vi er færdige med forløbet. Jeg bruger ofte Kahoot til at lave quizzer, men jeg kan godt lide at variere med Socrative, fordi man i Socrative ikke behøver at svare på tid og konkurrere.

torsdag den 7. januar 2016

Undervisningsforløb om Yahya Hassan

Et af de bedste forløb jeg kører, er helt sikkert mit forløb med Yahya Hassan. Det er min oplevelse, at kursisterne kan forholde sig til hans lyrik, og jeg oplever ikke, at der opstår ubehagelige diskussioner om religion, som jeg hører andre lærere tale om. Her kan I se mit forløb, som jeg kører stort set på samme måde hver år:


1. Vi starter med at snakke på klassen om, hvad kursisterne kender til Yahya Hassan
Mål: At bringe kursisternes forforståelse i spil

2. Kursisterne laver research om ham på nettet. Vi ser indledningsvis nedenstående film
Mål: At få viden om Yahya Hassans liv og baggrundKursisterne nedfælder deres research på en væg i Padlet:
3. Vi laver en fælles mindmap på tavlen med viden om Yahya Hassan
Mål: At vi får en fælles viden om Yahya Hassan

4. Vi hører hans oplæsning af digtet barndom
Mål: At lytte til hans karakteristiske oplæsning
5. Vi arbejder med ordene i digtet Barndom. Øvelsen er beskrevet her
Mål: At diskutere ordvalget i hans digte

Jeg brugte igen Padlet. da jeg skulle samle op:
6. Jeg oplæser digtet Plasticblomst, og kursisterne laver en analyse og fortolkning af teksten
Mål: Lave en analyse og fortolkning af et af hans digte og perspektivere indholdet til forfatterens baggrund.

7. Opsamling op klassen , I denne opsamling diskuterer vi, om digtet er fiktion eller nonfiktion.
Mål: At få en fælles snak på klassen om teksten

8. Til sidst så vi denne video, blot fordi vi skulle arbejde med humor som sprogligt virkemiddel:

mandag den 7. december 2015

Mindmup

Et eksempel på, hvordan vi/kursisterne bruger tjenesten Mindmup til at lave dispositioner til en skriftlig opgave:
fredag den 4. december 2015

At rette digitalt

Jeg har LÆNGE haft svært ved at rette skriftlige opgaver digitalt. Af en eller anden grund har det været nemmere for mig at rette skriftlige opgaver i hånden, selvom jeg efter en enkelt opgave får kramper i hånden af at skrive med blyant. I dette skoleår har jeg sat mig for, at skriftlige opgaver SKAL rettes digitalt. Det har taget mig lidt tid at finde ud af, hvordan jeg gør det nemmest. Jeg har kigget på retteprogrammer som EasyCorrect eller Wordmark, men jeg er endt op med at kunne nøjes med de simple funktioner i Word.

Når jeg får en aflevering, beder jeg kursisterne om at have to eksemplarer af samme stil i dokumentet. I den ene giver jeg positiv feedback, og i den anden kommer jeg med rettelser. Til sidst skriver jeg samlede kommentarer. Jeg bruger overstregningsfunktionen i Word og muligheden for at skrive med forskellige farver. I kan her se snapshots af min rettemetode:


 
 
 
 
søndag den 22. november 2015

Synliggør det skriftlige med Google Docs

Jeg vil bare lige kort vise jer et eksempel på, hvordan man med Google Docs kan synliggøre de skriftlige opgaver, som kursisterne har lavet. Ï fredags havde vi om billedsprog, og kursisterne skulle beskrive en person i en tekst. Denne tekst skulle indeholde billedsprog. 
Jeg bad nogle af kursisterne om at kopiere deres tekster ind i et dokument i Google, så vi hurtigt kunne få eksemplerne på tavlen. Som I kan se skulle de også beskrive personen uden brug af billedsprog. Link til dokument 

mandag den 5. oktober 2015

De gamle tjenester fungerer stadig

Jeg må erkende, at jeg har en smule travlt, så jeg får ikke opdateret bloggen for tiden. Nye tjenester når jeg ikke at få kigget på, men jeg bruger "de sædvanlige".

Padlet er nok den tjeneste, som jeg får brugt mest udover min kursistblog selvfølgelig.  Herunder kan I se links til vægge, hvor kursisterne har nedskrevet forskellige argumentationstyper:  Væggen med følelsesargumenter 
  Herunder kan I se en klasse-brainstorm, som blev brugt som udgangspunkt for en skriftlig opgave:  søndag den 23. august 2015

  Padlet som opsamling

  I sidste uge bruge jeg Padlet som opsamlingsplatform. Kursisterne skulle i grupper brainstorme og nedskrive genretræk for de vigtigste genrer, som vi skal arbejde med.
  Ved opsamlingen fik hver gruppe en genre, hvis genretræk de skulle beskrive på væggen, Under snakken på klassen kunne vi tilføje og redigere i det skrevne.